Nederlandse studente bevestigt deel evolutietheorie Darwin

Foto: ANP

De Nederlandse Laura van Holstein (24), derdejaarsstudente aan de Universiteit van Cambridge, heeft een deel van de evolutietheorie van Charles Darwin bewezen.

Door gegevens te bestuderen die gedurende honderden jaren zijn verzameld, kwam zij tot de conclusie dat Darwins hypothese, dat diersoorten die behoren tot geslachten met meer soorten ook uit meer ondersoorten bestaan, klopt.

In zijn boek On the Origin of Species omschreef Darwin (1809-1882) dat organismen geleidelijk evolueren in een proces van ‘natuurlijke selectie’, ook bekend als ‘survival of the fittest’.

“In het boek stelt Darwin dat diersoorten die tot geslachten behoren met meer soorten, ook gemiddeld meer ondersoorten bevatten. Mijn onderzoek naar de relatie tussen diersoorten en de diversiteit van hun ondersoorten toont aan dat ondersoorten op lange termijn een cruciale rol spelen in de evolutionaire dynamiek en in de toekomstige evolutie van soorten. En dat hebben ze altijd gedaan, wat Darwin in 1859 al vermoedde”, zegt Van Holstein.

De bevindingen uit haar onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the Royal Society.