Meerderheid Nederlanders bereid om individuele duurzaamheidsmaatregelen te nemen

Foto: Unsplash.com

Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan ‘klimaatmoe’ te zijn door de negatieve toon in de vele discussies over stikstof, CO2-uitstoot en duurzaamheid. In de mediaberichtgeving wordt te veel ingespeeld op angstgevoelens van de bevolking. Toch geeft de meerderheid van de Nederlanders aan een bijdrage te willen leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, zoals is gebleken uit onderzoek uitgevoerd door Panel Wizard.

Mijn Klimaatakkoord

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ENGIE, dat de uitkomsten heeft gebruikt voor het platform Mijn Klimaatakkoord. Hierdoor krijgen Nederlanders meer inzicht in hun energiegebruik en tips over de kleine, individuele veranderingen die ze kunnen maken. Dit kan een grote impact hebben. De gebruikers kiezen zelf op welk gebied ze de uitdaging aangaan door zelf de challenges uit te zoeken binnen de thema’s wonen, voeding, vervoer en kleding. Vervolgens houdt een real-time tracker bij hoeveel Nederlanders de uitdaging al zijn aangegaan en wat de positieve impact op het milieu is van deze keuzes. De CO2-besparing wordt berekend aan de hand van de formules van de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

Kleine keuzes met grote gevolgen

Het platform laat zien dat kleine keuzes al grote gevolgen kunnen hebben, als er maar genoeg mensen meedoen. Zo kan men bijvoorbeeld direct CO2-besparen door één kledingstuk minder te kopen tijdens het shoppen, door een minuutje minder te douchen of door een dag geen vlees te eten. Nederlanders die enthousiast zijn geworden over de challenges kunnen natuurlijk nog veel meer doen voor het milieu. Mijn Klimaatakkoord doet dit niet door met het vingertje te wijzen, maar door op een positieve manier inzichtelijk te maken dat kleine veranderingen er toe doen.

Welke stappen kunnen Nederlanders zetten

Het onderzoek dat is uitgevoerd onder meer dan 1.000 Nederlanders toont aan dat zeven op de tien mensen bereid is om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Hierbij is wel belangrijk dat de lasten evenredig verdeeld worden over de maatschappij en bedrijven zich ook gaan inspannen om een bijdrage te leveren tegen de opwarming van de aarde. Een belangrijke verandering die men aan kan brengen en die direct een kostenbesparing oplevert is het isoleren van de woning. Van de kruipruimte isoleren tot het isoleren van de muren en de zolder: het heeft allemaal meer woongemak en lagere energiekosten als gevolg en draagt bij aan een lager energiegebruik.

Zonnepanelen plaatsen

Zonnepanelen zijn de afgelopen paar jaar sterk gegroeid in populariteit en inmiddels zijn zo’n 600.000 van de acht miljoen Nederlandse woningen voorzien van zonnepanelen. Het aantal zonnepanelen bij bedrijven is nog sterker toegenomen en ook heeft de aanleg van zonneparken ervoor gezorgd dat het vermogen van zonnepanelen in 2019 met meer dan de helft is toegenomen zoals blijkt uit cijfers van het CBS. De terugverdientijd van zonnepanelen bedraagt ongeveer zeven jaar. Daarnaast zorgen zonnepanelen er vaak voor dat de woningwaarde stijgt.

Subsidie voor verduurzaming eigen huis

Huiseigenaren die ervoor kiezen om energiebesparende maatregelen te nemen kunnen hiervoor aanspraak maken op verschillende subsidieregelingen. Zo is er de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) met een subsidieplafond van €84 miljoen die aangevraagd kan worden als men minimaal twee energiebesparende maatregelen uit laat voeren. De subsidie is achteraf aan te vragen voor maatregelen die vanaf 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd door een bouwbedrijf. Ook VvE’s kunnen subsidie aanvragen. De Subsidie voor duurzame energie (ISDE) kan aangevraagd worden voor de aanschaf van een warmtepomp en zonneboiler. In totaal is er 100 miljoen euro beschikbaar voor particuliere en zakelijke gebruikers.