Meer Nederlanders vrezen besmetting met coronavirus

Foto: ANP

Het aantal Nederlanders dat bang is besmet te raken met het coronavirus is in een paar weken tijd flink gestegen. Waar begin vorige maand 5 procent er nog voor vreesde, was dat eind maart 20 procent. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research, dat deels samen met Universiteit Twente werd gehouden.

Begin maart dacht daarnaast 57 procent niet besmet te zullen raken. Eind maart was dat gedaald naar 21 procent. 57 procent stond er eind vorige maand neutraal tegenover. Begin maart was dat 39 procent. Van alle Nederlanders zei 1,5 procent eind maart besmet te zijn (geweest), wat om en nabij 200.000 mensen zouden zijn.

Wanneer mensen toch besmet raken, denkt 38 procent dat het serieuze gevolgen zal hebben. Nederlanders vanaf 50 jaar voelen zich relatief kwetsbaar voor het virus, en dan vooral de 65-plussers (84 procent).

Nederlanders maken zich daarnaast steeds meer zorgen over de effecten van het virus. Begin maart was 47 procent nog helemaal niet ongerust, terwijl dat aan het eind van de maand nog maar 11 procent was. Ook was 38 procent eind maand heel erg ongerust, tegenover 8 procent aan het begin van die maand. Met name de angst voor volle ziekenhuizen (59 procent tegenover 22 procent) en het effect op familieleden en vrienden (55 procent tegenover 26 procent) is gestegen.

De voorgeschreven coronamaatregelen worden massaal opgevolgd, wijst het onderzoek verder uit. Vrijwel iedereen, 99 procent van de deelnemers aan het onderzoek, zegt zich aan de anderhalve meter-maatregel te houden. Handen worden vaker gewassen (97 procent) en mensen blijven zoveel mogelijk thuis (93 procent).

Ondertussen voelt bijna de helft (49 procent) van de jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar zich eenzamer door de crisis. Onder 35- tot 50-jarigen is dat 26 procent, bij de 50- tot 65-jarigen 18 procent en 65-plussers 22 procent. De onderzoekers denken dat dit mogelijk komt doordat jongeren de grootste verandering doormaken in sociale activiteiten. Zo bezoeken ze nu minder bijeenkomsten met veel mensen en bezoeken ze familie en vrienden minder vaak. Ouderen ondernamen voor de crisis al minder van dit soort activiteiten, aldus de onderzoekers.

Driekwart van de mensen die een zogenoemd cruciaal beroep hebben, voelt zich voldoende gewaardeerd, maar een kwart niet. Die laatste groep vindt het vooral jammer dat er blijkbaar een crisis nodig is om erkenning en waardering te krijgen.