UWV past ambtseed aan na kritiek van artsen

Foto: ANP

Het UWV heeft de nieuwe ambtseed voor keuringsartsen aangepast. De uitkeringsinstantie hoopt zo artsen gerust te stellen die vreesden dat zij kritiek voortaan voor zich zouden moeten houden.

Artsen moesten vanaf eind maart zweren niets te doen “dat het aanzien van het UWV zal schaden”. Die eed snoert artsen de mond, klaagden ze. Het is volgens hen juist hun taak om fouten en misstanden aan te kaarten en daarover zo nodig melding te maken.

Omdat dat recht “buiten kijf” staat heeft UWV de eed gewijzigd “zodat hier geen misverstanden over zijn”, schrijft verantwoordelijk minister Wouter Koolmees aan de Tweede Kamer. Een arts moet nu verklaren dat hij niets zal doen “met het doel het aanzien van het UWV te schaden”. De minister hoopt dat die verandering “de bezorgdheid onder artsen wegneemt”.

Overigens gaat de artseneed altijd boven de ambtseed van UWV, schrijft Koolmees.