‘Schuldenproblematiek in coronacrisis vroegtijdig aanpakken’

Foto: ANP

De coronacrisis heeft grote sociale gevolgen voor jongeren, zzp’ers en flexwerkers. Ze dreigen in financiële problemen te komen. Dat is een van de conclusies van de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact die zondag haar bevindingen aan het kabinet heeft overhandigd. De werkgroep, onder voorzitterschap van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, pleit bij het kabinet voor een verruiming van het kwijtscheldingsbeleid en een breed schuldenoffensief om te voorkomen dat problemen zich opstapelen.

Oplopende schulden kunnen leiden tot andere problemen zoals stress, eenzaamheid, huiselijk geweld, leerachterstanden of zelfs dakloosheid, waarschuwt de werkgroep. Een van de aanbevelingen aan het kabinet is daarom vroegtijdige hulp aan te bieden aan kwetsbare groepen. Dit kan verergering van financiële en sociale problemen voorkomen. Bij het brede schuldenoffensief waarvoor de werkgroep pleit, zouden gemeenten en Rijk moeten samenwerken aan een ‘noodstop’. Daar kunnen ook woningcorporaties, zorgverzekeraars, energiemaatschappijen en belastingdienst aan deelnemen.

“Groepen die het al moeilijk hadden worden hard geraakt: de half miljoen arme gezinnen, slachtoffers van huiselijk geweld, dak- en thuislozen, laag geletterden, mensen met een arbeidsbeperking of met GGZ-problematiek”, meldt de werkgroep. “Daarnaast ontstaan nu snel nieuwe kwetsbare groepen, zoals zzp’ers, flexwerkers en afgestudeerde jongeren van het MBO, HBO of de universiteit.”

In het rapport staat ook de aanbeveling om jongeren meer te betrekken bij de besluitvorming over hun eigen toekomst. Een voorbeeld daarvan is om alleenstaanden de vrijheid te geven met een beperkt aantal personen samen te leven en daarmee een ‘huishouden’ te vormen. Een ander advies aan het kabinet is de veerkracht in alle Nederlandse gemeenten te versterken en goede initiatieven met elkaar uit te wisselen.

De werkgroep kwam bijeen met de ministers Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) en Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Burgemeester Paul Depla van Breda sprak mee als voorzitter van het G40-netwerk, het netwerk van de veertig (middel)grote steden. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zaten aan tafel.