Zware crimineel vanaf volgend jaar minder snel vervroegd vrij

Foto: ANP

Zware criminelen komen vanaf mei volgend jaar niet meer vanzelfsprekend na twee derde van hun gevangenisstraf vrij. Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe wet, die de voorheen vaste strafkorting ook beperkt tot hooguit twee jaar.

Het kabinet kondigde bij zijn aantreden al aan wat te willen doen aan de zogeheten voorwaardelijke invrijheidstelling. Slachtoffers begrijpen niet dat daders soms tien jaar minder achter de tralies zitten dan de rechter hun heeft opgelegd, vond minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). “Dat tast het vertrouwen in de rechtsstaat aan en voelt soms als een trap na.” Bovendien maakt het weinig verschil of een dader zich goed gedraagt of niet.

Dekkers plannen stuitten meteen op veel kritiek. Tegenstanders vreesden onder meer dat de voorbereiding op de terugkeer van een gedetineerde in de samenleving in het gedrang zou komen. Er komen juist meer aandacht en prikkels om werk te maken van die reïntegratie, stelt Dekker.

De minister is niet bang dat rechters lagere straffen gaan opleggen nu ze weten dat de veroordeelde daarvan een groter deel moet uitzitten. Dat hebben ze bij eerdere veranderingen ook niet gedaan, zegt hij.