Duizenden extra verpleegkundigen nodig voor uitbreiding ic

Foto: ANP

Om de capaciteit van de intensive cares in Nederlandse ziekenhuizen vanwege de coronapandemie uit te breiden tot 1700 plaatsen, zijn duizenden extra verpleegkundigen nodig. Zeker als de gewone zorg ook moet doorgaan. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft in opdracht van minister Martin van Rijn (Medische Zorg) onderzocht wat daarvoor moet gebeuren. Het netwerk noemt het “heel ambitieus” om al dit najaar 1350 ic-bedden structureel beschikbaar te hebben en bij een eventuele volgende golf van besmettingen snel uit te breiden naar 1700 bedden.

“Voor de korte termijn is het vanuit het perspectief van opleiden niet haalbaar om bij een tweede piek de reguliere zorg 100 procent te laten doorgaan; dat zal dan gemiddeld 80 procent zijn”, constateert het LNAZ.

De gewone ic-capaciteit bedroeg voor de uitbraak 1150 bedden. Om voorbereid te zijn op een tweede golf, moet dat aantal snel omhoog. Op korte termijn lukt dat alleen met kunst- en vliegwerk, want de opleiding tot ic-verpleegkundige duurt nu 18 maanden.

De afgelopen jaren werden al te weinig van deze specialisten opgeleid om het totale aantal op peil te houden. Het LNAZ becijfert dat daarvoor jaarlijks 800 tot 1000 ic-verpleegkundigen moeten instromen. In 2017 begonnen er slechts 405. De instroom zal dus fors omhoog moeten en daarvoor moeten creatieve oplossingen worden bedacht. Voorstellen zijn om voor de begeleiding oud-ic-verpleegkundigen in te zetten en studenten via nagebootste situaties beter voor te bereiden op het echte werk. Goede arbeidsvoorwaarden moeten het vak aantrekkelijk maken.

Ervan uitgaande dat iedere ic-verpleegkundige zorgt voor twee patiënten, zouden 1415 extra ic-verpleegkundigen nodig zijn om tot 1700 bedden te komen. Als het inderdaad zo druk wordt met coronapatiënten, stromen ook verpleegafdelingen vol. Daar zouden dan 2453 verpleegkundigen meer nodig zijn om alle reguliere zorg ook doorgang te laten vinden. Die aantallen kunnen niet op korte termijn worden gehaald. Daarom moeten ic-verpleegkundigen in crisistijd tijdelijk verantwoordelijk worden voor een groter aantal patiënten, aldus de opstellers van het rapport. Ze moeten dan ondersteuning krijgen van andere verpleegkundigen. Zij moeten nog voor 1 oktober worden opgeleid.

Het netwerk stelt verder onder meer voor om de contracturen van deeltijdmedewerkers uit te breiden. Ook studenten en defensiepersoneel kunnen worden ingezet. Een belangrijke aanbeveling aan de overheid is om snel een goed systeem op te tuigen voor het vroeg signaleren van het aantal besmettingen en patiënten.

Voor crisissituaties zijn daarnaast afspraken gemaakt met Duitsland. “Alleen al in Noordrijn-Westfalen zijn driehonderd ziekenhuizen bereid om hulp te bieden”, schrijft het LNAZ. Patiëntenaantallen staan niet vast.