Honderden bedrijven doen vandaag mee aan Diversity Day

Alice Odé
Alice Odé
Foto: Diversiteit in Bedrijf

Het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer is voor veel van de sociale partners, zoals FNV,NVB, VNO NCW en MKB Nederland een belangrijk agendapunt. Diversiteit in Bedrijf is een initiatief van deze partners, en in samenwerking met de Sociaal-Economische Raad organiseren zij jaarlijks op 6 oktober Diversity Day. Alice Odé is sinds 2015 werkzaam als projectleider van Diversiteit in Bedrijf.

Het was voor Diversiteit in Bedrijf belangrijk dat er op een laagdrempelige manier iets werd gedaan aan diversiteit, waardoor veel mensen bereikt konden worden. Veel bedrijven doen al wat aan diversiteit op de werkvloer, maar er zijn ook bedrijven die net om de hoek komen kijken. Daarom werd vorig jaar Diversity Day in het leven geroepen, dat volgens Alice een experiment was. “We wilden het eerst uitproberen, maar het was meteen een groot succes. Het werd gelijk trending topic op twitter. Toen hebben we met hele team besloten om het als structurele activiteit op te nemen, uiteraard met behulp van bedrijven. Deze dag wordt gefinancierd door het bedrijfsleven.”

Zelf invulling geven

Het bereik was groot: honderden bedrijven deden vorig jaar mee en hebben dankzij Diversity Day nagedacht over de verschillen die er zijn op de werkvloer. Met name op sociale media was het bereik groot, ook onder jongeren. Waarom het zo succesvol was, komt volgens Alice doordat het laagdrempelig is en bedrijven de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan de dag. “Zo vond Ziggo het belangrijk om valide mensen meer inzicht te geven in wat invalide mensen allemaal kunnen. Die gaven een training in rolstoel rijden. Die training werd gegeven door invalide mensen. Andere bedrijven wilden laten zien hoeveel verschillende culturen er onderdeel uitmaken van hun personeelsbestand. Zo gaf de NS een lunch op tien stations in Nederland, om te laten zien: veel kleuren, veel smaken en ook veel plezier met elkaar. Dit zijn zomaar wat voorbeelden. De essentie is: geef er zelf invulling aan. Bedrijven mogen zelf nadenken over wat ze willen laten zien en hier zelf creatief een invulling aan geven.”

Dit jaar doen er meer dan 300 bedrijven mee. Waarschijnlijk zijn het er meer, maar niet elk bedrijf geeft zich op en doet zelf intern activiteiten, veelal op initiatief van medewerkers. “Er zijn serieuze activiteiten, zoals trainingen over vooroordelen, en er worden ook veel workshops gegeven. De een wil diversiteit wat meer vieren en bij de ander gaat het meer om bewustzijn en leren. Daar zit van alles tussenin.”

Vieren van de kracht van verschillen

Er is volgens Alice nog een wereld te winnen als het om meer verschil en inclusiviteit gaat binnen het bedrijfsleven. “Aan de top van Nederland zitten amper mensen met een migratie achtergrond. Er is weinig doorstroming als het om multicultureel talent gaat. We slagen daar nog niet in, ook niet met vrouwen. De realiteit is heel weerbarstig.” Ook dit jaar hoopt Alice dat er een combinatie zal zijn van het vieren van de kracht van verschillen en het delen van inzichten over hoe het nu gaat. “Dit jaar hebben we een podcast serie uitgebracht. We zijn gesprekken aangegaan over hoe het is om binnen de top werkzaam te zijn, maar ook hoe het is om slechtziend te zijn. Een hoogleraar heeft zijn studie beschikbaar gesteld over jezelf zijn op werk en hoe belangrijk dit is. Dit is het thema van dit jaar: jezelf zijn op werk. Het gaat hierbij om elkaar ruimte geven en nemen.”

Diversiteit beslaat een grote groep mensen, zoals vrouwen, mensen met een diverse culturele achtergrond, arbeidsbeperking, ziekte, LHBTI+, maar ook leeftijd. “Steeds meer bedrijven zien het belang van de samenwerking tussen jonge en oude generaties. Beide hebben unieke kennis in huis. Hoe kunnen we de overdracht van die kennis en vaardigheden bevorderen?” Alle activiteiten die deze week plaatsvinden kunnen op het digitale platform van Diversity Day gedeeld worden. Zo blijft iedereen op de hoogte van wat een ander doet. Daarna gaan we uitgebreid evalueren wat iedereen gedaan heeft en waar de accenten liggen. We gebruiken deze analyses voor volgend jaar.”

Medewerkers voelen zich gesteund

Het accent ligt op de creativiteit van de bedrijven zelf en daar is Alice heel enthousiast over. “Bedrijven nemen die ruimte en als je dan ziet wat iedereen allemaal doet, daar vind ik heel mooi. Dat kan je zelf niet bedenken. Zo had Heineken vorig jaar een nieuw bierflesje met een wikkel eromheen: iedereen doet er toe, ongeacht seksuele oriëntatie. Bedrijven zijn heel welwillend en tonen veel positieve inzet. Je ziet ook dat het doorwerkt naar de medewerkers. Blijkbaar is er waardering voor deze groep, waardoor ze zichzelf durven te zijn. Het kan heel symbolisch blijven, maar zo’n actie als die van Heineken heeft in potentie wel effect op LHBTI personen. In dit geval heeft een externe boodschap een positieve impact op de interne dynamiek. Medewerkers voelen zich gesteund en krijgen het gevoel dat er ruimte is voor hen.”