Vuurwerkverbod gaat zorg een berg werk schelen

Foto: ANP

Het vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling, zoals het kabinet nu lijkt te willen doorvoeren, zou de door het coronavirus toch al zo overbelaste zorg veel extra werk kunnen gaan schelen.

Afgelopen jaarwisseling bijvoorbeeld werden er 385 personen op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis behandeld wegens vuurwerkletsel. Naar schatting 900 personen gingen met vuurwerkletsel naar een huisartsenpost.

Tijdens de jaarwisseling moeten altijd weer veel hulpverleners bij voorbaat al paraat staan. Hoeveel werkuren de vuurwerktraditie de Nederlandse zorgwereld jaarlijks bezorgt, is niet goed exact te zeggen. Tjeerd de Faber, oogarts en bekend tegenstander van consumentenvuurwerk, zei recent dat een derde van het oogletsel de zorg zelfs langdurig werk oplevert: met name kinderen moeten soms jarenlang worden begeleid. De afgelopen jaarwisseling waren er 168 mensen met alleen al oogletsel door vuurwerk.

Tijdens en rond de laatste jaarwisseling behandelden leden van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) vijftig mensen wegens ernstig letsel; alleen al van tien handen moesten er drie of meer vingers worden geamputeerd. Ook deze slachtoffers hebben veel zorg nodig.

Sinds het aantal uren dat er vuurwerk mag worden afgestoken is verlaagd, is het letsel al flink verminderd, zag De Faber. Hij zou een verbod op consumentenvuurwerk dan ook een “unieke kans’ vinden om vast te stellen wat dit kan opleveren, zei hij vorige week, ook voor de toekomst. Illegaal vuurwerk zal wel blijven voorkomen, maar nu nog legaal consumentenvuurwerk levert volgens hem 70 procent van de oogletselgevallen op. Volgens Veiligheid.nl werd van al het letsel zelfs 81 procent veroorzaakt door legaal vuurwerk.

Behalve extra werk zijn er ook extra kosten. Medische kosten en kosten door verzuim van het werk door vuurwerkongevallen die op de Spoedeisende Hulp of in het ziekenhuis moeten worden opgevangen, zijn jaarlijks 3,2 miljoen euro (cijfers over de periode 2014-2018).

Ook andere hulpdiensten hebben het zwaar tijdens de jaarwisseling. De laatste keer heeft de politie ruim 9300 incidenten geregistreerd; veel incidenten waren vuurwerkgerelateerd.

Al langer wordt er gesproken over en geƫxperimenteerd met plaatselijke vuurwerkverboden. Een centraal professioneel vuurwerk kan dan een alternatief zijn, maar dat zit er nu niet in omdat samenkomsten moeten worden voorkomen wegens besmettingsgevaar.

Nederlanders geven jaarlijks rond de 70 miljoen aan vuurwerk uit.