Lager opgeleiden voelen coronacrisis het ergst

Foto: ANP

Mensen met een lagere opleiding krijgen de hardste klappen van het coronavirus. Niet alleen tijdens de huidige uitbraak, maar ook in de toekomst, waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook ouderen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen zullen de gevolgen voelen.

Mensen met een lagere opleiding hebben vaker chronische klachten, aldus het RIVM. Als ze dan besmet raken met het coronavirus, is de kans groter dat ze ernstig ziek worden. Bovendien kunnen ze hun werk minder vaak vanuit huis doen en bestaat het risico dat ze werkloos worden. Dat kan weer gevolgen hebben voor hun geestelijke gezondheid. “De combinatie van ontwikkelingen op dit gebied geeft een zorgelijk beeld, zeker als de pandemie nog lang aanhoudt”, aldus het RIVM.

Het instituut adviseert om bij coronamaatregelen niet alleen rekening te houden met de volksgezondheid en de economie, maar ook met andere aspecten, zoals “eenzaamheid, het kunnen voeren van eigen regie, kwaliteit van leven en zingeving”.

Het RIVM ziet ook dat er een kloof is ontstaan tussen jongeren en ouderen. Dit kan “de solidariteit tussen generaties verder onder druk zetten”.

Als de huidige corona-uitbraak achter de rug is, blijft het gevaar bestaan dat we in de toekomst weer worden getroffen door een pandemie, door het oplaaien van het coronavirus of door een nieuw virus. Virussen verspreiden zich sneller en verder door internationale reizen. Ook veehouderij en verstedelijking vergroten de risico’s. En elk jaar worden Nederlanders een beetje kwetsbaarder voor de gevolgen, waarschuwt het RIVM: de bevolking vergrijst en steeds meer mensen kampen met overgewicht.

Meer dan een half miljoen Nederlanders hebben het virus al opgelopen en meer dan 9000 mensen zijn aan de besmetting overleden, hoewel de werkelijke aantallen hoogstwaarschijnlijk hoger liggen. Het coronavirus wordt waarschijnlijk een van de drie belangrijkste doodsoorzaken van dit jaar, voorspelt het RIVM.