Veel scholen niet goed voorbereid op onderwijs op afstand

Foto: ANP

Een derde van de scholen zegt niet goed voorbereid te zijn op het geven van onderwijs op afstand, stelt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) op basis van een peiling onder de leden.

“Scholen weten soms nog niet goed hoe ze lessen gaan invullen”, aldus een woordvoerder. “Of ze bijvoorbeeld ’s ochtends allemaal samen inloggen en dan de hele dag online lessen volgen, of alleen tegelijkertijd inloggen en daarna zelfstandig verder werken. Een andere optie is dat kinderen alleen huiswerkopdrachten krijgen.” Vanaf woensdag sluiten scholen hun deuren, komend weekend begint de kerstvakantie. Schoolleiders en leraren willen het onderwijs op afstand zoveel mogelijk voorbereiden in de komende drie dagen voor de vakantie begint, aldus de woordvoerder.

Twee derde van de scholen had in de afgelopen periode al scenario‚Äôs voorbereid voor onderwijs op afstand, voor het geval scholen zouden moeten sluiten. “Nu dit nodig is, kunnen deze scholen vlot overschakelen naar afstandsonderwijs. Dat is een goede uitgangspositie en verdient complimenten”, aldus voorzitter van de AVS Petra van Haren. “Al neemt dit niet alle zorgen weg over voorkomen van achterstanden en bieden van zo goed mogelijk onderwijs.”

Bij de AVS zijn ongeveer 4000 schoolleiders uit het primair onderwijs en 500 uit het voorgezet onderwijs aangesloten. De vereniging heeft de peiling maandagavond uitgezet, na de bekendmaking dat de scholen de komende weken gaan sluiten. Tot dusver hebben ongeveer 1000 schoolleiders gereageerd.

Uit de peiling blijkt ook dat op 58 procent van de scholen op dit moment niet alle leerlingen in het bezit zijn van een laptop of tablet voor thuisonderwijs. In totaal beschikt ongeveer een vijfde van de leerlingen nog niet over geschikte apparatuur voor onderwijs op afstand. Voor de aanschaf van extra apparatuur is overheidssteun beloofd, aldus de AVS.

De vereniging is blij dat kwetsbare leerlingen naar school mogen blijven komen, aldus de woordvoerder. “Tijdens de eerste schoolsluiting duurde het lang voordat scholen het digitaal onderwijs op orde hadden. We hopen dat dat nu sneller gaat. Maar leerachterstanden bij kwetsbare kinderen en ook het welzijn van kinderen met een onveilige thuissituatie blijven een zorg.”