Inspectie: hygiëne in deel verpleeghuizen kan beter

Foto: ANP

De infectiepreventie en hygiëne kan in sommige verpleeghuizen nog wel wat aandacht gebruiken, vindt de gezondheidsinspectie. In de meeste gaat het wel goed, maar bij andere instellingen zag de inspectie aan het eind van coronajaar 2020 handsieraden bij het zorgpersoneel, verkeerd gebruik van handschoenen, kleding die niet op 60 graden kan worden gewassen en bedekte onderarmen tijdens het werken.

Ook bleek niet overal reservekleding meteen voor het grijpen. Verder gebruikten de medewerkers bij meerdere instellingen hun persoonlijke beschermingsmiddelen niet volgens de richtlijnen en is in verschillende verpleeghuizen het beheer van steriele medische hulpmiddelen niet op orde als het gaat om opslag, controle op houdbaarheid. En bij veel instellingen wordt onvoldoende schoongemaakt en gedesinfecteerd, of met de verkeerde middelen.

“De besturen van de verpleeghuizen hebben tekortkomingen in de praktijk onvoldoende scherp in beeld”, zegt de inspectie. “De verpleeghuizen hebben allemaal beleid op dit terrein vastgesteld. Maar in de praktijk gaat het nog niet altijd goed.”

De inspectie vindt dat de besturen systematische en periodieke controles moeten houden en de medewerkers moeten scholen op het gebied van infectiepreventie, hygiëne en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.