Ollongren: briefstem niet ongeldig als handtekening ontbreekt

Foto: ANP

Als mensen die volgende maand per post hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen vergeten hun stempas te ondertekenen, zal hun stem niet ongeldig worden verklaard. Dat benadrukt minister Kajsa Ollongren.

De bewindsvrouw reageerde op een proef die deze week in Den Haag werd gehouden met een kleine groep 70-plussers, de groep voor wie briefstemmen mogelijk is bij de verkiezingen vanwege het risico voor deze mensen op een coronabesmetting. Daar verliep niet alles zoals het moest.

Als mensen per post stemmen krijgen ze een stempas, een stembiljet en twee enveloppen, legt Ollongren uit. In één van de enveloppen stoppen ze het ingevulde stembiljet, waarna deze envelop wordt gesloten. Vervolgens gaat die, met de getekende stempas, in de retourenvelop.

De dubbele envelop is belangrijk voor het briefgeheim, aldus de minister. Maar ook als daarbij een fout wordt gemaakt, wordt een stem niet ongeldig verklaard.

Ollongren zegt dat er de afgelopen tijd is geoefend met grote groepen, en dat er ook de komende tijd wordt ingezet op communicatie richting 70-plussers om de procedure goed uit te leggen.