Auto lease populair ten tijde van crisis

Foto: Pexels.com

De autoverkoop heeft het zwaar te verduren gehad in 2020. Minder consumenten kochten een auto door de impact van de overheidsmaatregelen. Door het vele thuiswerken hebben ondernemers en werknemers minder gebruik gemaakt van hun auto. Ook na de crisis verwachten veel mensen dat ze (deels) thuis zullen blijven werken. Ook de leasebranche heeft klappen gekregen in de crisis. Door de onzekere tijd waarin we leven hebben steeds meer consumenten behoefte aan flexibel reizen.

Veranderende behoefte aan mobiliteit

Het aantal leaseauto’s is in de eerste helft van 2020 met een half procent toegenomen tot 977.000. Die bescheiden groei is geheel te danken aan de toenemende populariteit van private lease, zo blijkt uit cijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen VNA. De impact van corona is wel terug te zien in het tweede kwartaal van 2020. De groei nam iets af, wat komt door een veranderende behoefte aan mobiliteit. Daarbij was er veel onzekerheid over het verdere verloop van het jaar. Daar komt nog bij dat het onduidelijk is hoeveel financiële ruimte bedrijven en de overheid geven aan het verder verduurzamen van het wagenpark.

Toename shortlease

Ten tijde van een crisis hebben bedrijven, ondernemers en consumenten meer behoefte aan flexibiliteit. Dat is logisch, want de toekomst is onzeker, ook nu. Vooralsnog is het niet duidelijk wanneer de lockdown voorbij is. Er wordt beweerd dat de grote klap aan faillissementen en ontslagen nog moet komen. Dit zorgt ervoor dat shortlease aan populariteit toeneemt. Een vast leasecontract loopt gemiddeld tussen de vier en vijf jaar. Dat is een lange tijd, zeker als je midden in een crisis zit. Je wilt dan niet vastzitten aan maandelijkse lasten, terwijl je bij een shortlease per maand kan opzeggen.

Als de economie weer aantrekt na een crisis en bedrijven mensen gaan aannemen die recht hebben op een auto van de zaak, is shortlease vaker een gunstige optie, bijvoorbeeld bij een proeftijd of als tijdelijke overbrugging totdat een vaste lease auto wordt geleverd. Shortlease123 kan binnen één dag leveren, bedrijven lopen geen financiële risico’s en zitten niet vast aan langlopende contracten. Shortlease is bovendien een geschikte optie voor zelfstandig en startende ondernemers. Dit komt doordat zo’n contract flexibel is en een korte looptijd heeft.

Volgens een persbericht van Multiscope gedateerd september 2020 zal het totale aantal private leaseauto’s dit jaar uitkomen op meer dan 500 duizend. Zo blijkt uit een onderzoek onder ruim zesduizend Nederlanders. Of dit ook daadwerkelijk zo zal zijn, weet niemand. Wel laat deze crisis zien dat als consumenten van plan zijn om een auto aan te schaffen, dat autolease een serieuze financieringsoptie is. Dit kan private lease zijn, maar ook zakelijke lease of shortlease.

Bijtelling

En hoe zit het op fiscaal gebied rondom het leasen van een auto? De bijtelling voor elektrische lease auto’s is dit jaar 12 procent in plaats van 8 procent. Dit lage percentage geldt tot een cataloguswaarde van 40.000 euro. Daarboven betaal je het hoge bijtellingstarief van 22 procent. Voor privégebruik van leaseauto’s moet je een bedrag van de cataloguswaarde optellen bij je belastbare inkomen. Normaal gesproken is dit 22 procent van de cataloguswaarde. Voor elektrische leaseauto’s, die geen CO2 uitstoten, ligt dit tarief lager, maar die lagere bijtelling wordt stapsgewijs afgebouwd. De bijtelling voor elektrische leaseauto’s wordt in de jaren na 2021 verder verhoogd tot 22 procent in 2026.