Nationale ombudsman opent meldpunt over schuldhulp voor zzp’ers

Foto: ANP

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, begint een grootschalig onderzoek naar de gemeentelijke schuldhulpverlening aan zzp’ers. Hij krijgt signalen dat zij worden geweigerd of dat schuldhulp voor deze groep zelfs nog niet bestaat. Zzp’ers kunnen hun ervaringen met de toegang tot de schuldhulp van de gemeente vanaf maandag bij hem melden.

De ombudsman verwacht dat vooral zelfstandige ondernemers de komende periode voor hulp en ondersteuning bij gemeenten zullen aankloppen. “Door de crisis zullen veel zzp’ers ondanks het steunpakket financieel kopje onder gaan”, zegt Van Zutphen. “Maar een deel van de gemeenten lijkt de dienstverlening aan ondernemers nog nauwelijks op orde te hebben.” Van Zutphen vindt dat gemeenten daarom voldoende deskundigheid en capaciteit in huis moeten halen, zodat zij goed voorbereid zijn op de verwachte grote toestroom van zzp’ers.

In eerdere rapporten constateerde de ombudsman dat gemeenten bepaalde groepen burgers, waaronder zzp’ers, categoraal uitsluiten van schuldhulp. Terwijl de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) dat niet toelaat. Inmiddels is de wet per 1 januari 2021 gewijzigd en wordt expliciet aangegeven dat zelfstandige ondernemers recht hebben op schuldhulpverlening.