Deze partijen zorgen ervoor dat de loonkloof verdwijnt

Foto:

Vandaag lanceert de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) een kieswijzer die inzichtelijk maakt welke politieke partijen een einde willen aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen: de
‘Stem de loonkloof weg- wijzer!’. De koepelorganisatie inventariseerde de loonkloof standpunten namens haar achterban – 1 miljoen vrouwen in het hele land. De wijzer biedt een overzicht in standpunten van 9 politieke partijen en schetst een overwegend positief beeld.

De deelnemende partijen zijn voorstander van een meerderheid van de maatregelen die moeten gaan helpen om eeneinde te maken aan de loonkloof, zoals het wettelijk verplichten om loonverschillen inzichtelijk te maken en gratis kinderopvang. De NVR organiseert vandaag van 9.30 – 11.30 uur een debat met politieke partijen over dit onderwerp.

Nenita La Rose, voorzitter van de NVR stelt: “De loonkloof – en de ermee verbonden discussie over vrouwen in de top – is een onderwerp dat zich steeds meer op de voorgrond dringt in het emancipatiedebat. Vrouwen niet gelijk betalen is ongeoorloofd volgens de wet. Toch verdienen mannen in Nederland nog altijd meer dan vrouwen en tussen 2016 en 2018 is dat nauwelijks veranderd. Dat moet veranderen en daarom deze stemwijzer.” Volgens de Nederlandse Vrouwen Raad is het belangrijk dat bedrijven transparant zijn over loonverschillen tussen mannen en vrouwen en dat hier op wordt toegezien door bijvoorbeeld de Inspectie van SZW. Hiervoor ligt al een wetsvoorstel Gelijke beloning klaar in de Tweede Kamer op initiatief van de PvdA, GroenLinks, SP en 50plus. De vrouwenraad hoopt dat deze wet na de verkiezingen op Kamerbrede steun kan rekenen en wordt ingevoerd. Sommige bedrijven, zoals Aegon, APG en NS, rapporteren zelfs al vrijwillig over de verschillen.

Vrouw vriendelijk stemmen

Uit de stemwijzer komt een overwegend positief beeld. Alle partijen die hebben gereageerd op de uitvraag van de NVR willen een serieus einde maken aan de loonkloof. Volgens NVR bestuurslid Joyce van der Wegen, die de inventarisatie uitvoerde, zijn er in ieder geval voldoende partijen om ‘vrouw vriendelijk’ te stemmen. “De uitkomsten van de politieke partijen die hebben deelgenomen aan de loonkloof stemwijzer schetsen een hoopvol beeld. De partijen geven aan positief te staan tegen maatregelen die bijdragen aan het tegengaan van de loonkloof zoals het wettelijk verplicht maken om loonverschillen inzichtelijk te maken, inspectietoezicht, een vrouwenquotum en (bijna) gratis kinderopvang. Als Vrouwenraad hopen we deze voornemens ook terug te zien in het uiteindelijke formatieakkoord en beleid.”

Er is een flinke reeks partijen die de loonkloof willen vereffenen, en ook quota vinden steun. Splinter is de enige partije die pleit voor een minstens 50% quotum en komt daarmee als beste uit de inventarisatie.