Kuipers: glas is halfvol, wacht nog met versoepelingen

Foto: ANP

De politiek kan het beste nog een tijdje wachten met verdere versoepeling van de coronamaatregelen, vindt Ernst Kuipers. “Als je het nog even uitstelt, kom je in een veel rustiger vaarwater”, zei de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) tijdens een presentatie aan Tweede Kamerleden.

“Het glas is halfvol”, beschreef hij de huidige situatie in de ziekenhuizen. Die zijn ondanks de aanhoudend hoge aantallen Covid-19-patiënten in staat de belangrijkste zorg voor patiënten te leveren. Een deel van de zogeheten planbare zorg, die zonder gezondheidsschade langer kan wachten, stellen ze echter nog altijd uit vanwege de drukte.

“Binnen deze bandbreedtes kunnen ziekenhuizen het aan”, zei Kuipers, terwijl hij wees op cijfers over de ziekenhuisopnames en het zogeheten reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt. Als dat slechts met 10 procent stijgt, bijvoorbeeld doordat maatregelen worden versoepeld of mensen zich er minder goed aan houden, kan dat op termijn weer leiden tot overbelasting van de zorg.

Aan de andere kant worden steeds meer mensen gevaccineerd en kan warmer weer een gunstige invloed hebben. “Hoe verder we de curve naar rechts opschuiven, hoe beter de situatie wordt”, aldus Kuipers.

Het aantal ziekenhuisopnames is al een tijd vrij stabiel, maar wel op een hoog niveau. Die stabiliteit is “gunstig”, aldus de LNAZ-voorzitter. “Maar we zitten wel op hetzelfde niveau als op eerdere momenten dat er is aangescherpt”, schetste hij. Zo snel mogelijk vaccineren is wat hem betreft het devies.

Ook Jaap van Dissel van het RIVM benadrukte nog eens dat de situatie “kwetsbaar” is. Als bijvoorbeeld de terrassen en winkels weer open mogen, verwacht hij een toename van het aantal besmettingen. Zulke versoepelingen “zouden net de druppel kunnen zijn die de ton doet overlopen”, zei de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding. Als studenten een dagdeel per week weer naar hun hogeschool of universiteit mogen én zich laten testen, heeft dat een “beperkt effect”, schat het RIVM in.

Van Dissel herhaalde dat naarmate meer mensen worden gevaccineerd, meer ruimte kan ontstaan voor versoepelingen. Die ruimte is groter als mensen zich beter aan de basisregels zouden houden, zoals thuisblijven en je laten testen bij klachten en afstand houden van anderen. Volgens Van Dissel zouden de effecten zelfs “spectaculair” zijn als iedereen zich aan deze “essentiële” maatregelen zou houden. Hij wees echter op gedragsonderzoek waaruit blijkt dat de naleving daalt. Slechts de helft van de Nederlanders blijft thuis bij klachten die kunnen duiden op Covid-19 en nog minder mensen (36 procent) laten zich dan testen.