CBS: milieusector groeit gestaag door energietransitie

Foto: ANP

De milieusector in Nederland wordt steeds groter door de energietransitie, het beleid om de uitstoot van broeikasgassen flink omlaag te brengen door over te gaan op duurzame energie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over 2020.

De onderzoekers schatten op basis van een “eerste snelle raming” over 2020 dat de milieusector goed is voor 2,4 procent van de economie. Dat is meer dan de 2,3 procent die het CBS heeft vastgesteld over 2019 aan de hand van meer gedetailleerde cijfers. In dat jaar ging 18,8 miljard euro om in deze sector.

Het bureau heeft hierbij gekeken naar goederen en diensten die bedrijven en instanties produceren om het milieu te beschermen en natuurlijke hulpbronnen te beheren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om bedrijven die zonnepanelen plaatsen, kantoorgebouwen isoleren of papier recyclen.

De groei van de afgelopen jaren zit volgens statistici vooral in “activiteiten gericht op het behoud van natuurlijke hulpbronnen”. Die hebben bijvoorbeeld te maken met zonnepanelen en windmolens. De andere vertakking van de milieusector betreft milieubeschermingsactiviteiten en hierin zit nauwelijks groei. Dit omvat bijvoorbeeld natuurbeheer.

De groei van de milieusector zorgt ook voor meer banen. In 2019 was de sector goed voor 148.000 voltijdsbanen, tegen 116.000 in 2001. Vooral het aantal mensen dat zich bezighoudt met de aanleg van windmolens en zonnepanelen neemt toe.

De Nederlandse regering heeft in de Klimaatwet vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen 49 procent lager moet zijn in 2030 vergeleken met 1990 en 95 procent lager in 2050. CBS-econoom Peter Hein van Mulligen verwacht dat het effect van deze wet al enigszins te zien is, maar nog niet heel sterk. Want deze is pas vrij recent, in 2019, aangenomen.

De milieusector is in Nederland relatief gezien ongeveer even groot als in een gemiddeld EU-land, maar veel kleiner dan die van koplopers Finland, Estland en Oostenrijk.