Minister: ook laatste bij Ameland verloren containers gevonden

Foto: ANP

Ook de laatste twee containers die het schip Baltic Tern vorige week verloor ten noorden van Ameland, zijn gevonden. Dat heeft demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De container, gevuld met houtvezels, moeten volgens de bewindsvrouw nog wel worden geborgen. “Het is denk ik mooi nieuws dat er geen containers meer zoek zijn”, zegt zij. Drie andere containers, gevuld met onder meer aceton en gebruikt frituurvet, werden eerder al uit zee gevist.

Het ongeluk onderstreept volgens veel Kamerleden het belang van strengere regels voor het doorkruisen van het zuidelijk deel van de Noordzee bij de Waddeneilanden, door vrachtschepen bij stormachtig weer. Daar pleit de Kamer al voor sinds het containerschip MSC Zoe begin 2019 ruim driehonderd containers verloor in het kwetsbare natuurgebied.

Verscheidene partijen willen dat de kustwacht de bevoegdheid krijgt om kapiteins bij zwaar weer te dwingen de noordelijker gelegen vaarroute te nemen waardoor zij verder bij de Waddeneilanden uit de buurt te blijven. Van Nieuwenhuizen onderzoekt nog of dat mogelijk is, maar benadrukt opnieuw dat zij dat niet kan beslissen zonder Duitsland en Denemarken daarbij te betrekken.

De Duitse kustwacht waarschuwt grote containerschepen wel dat zij bij storm en hoge golven het risico lopen de zeebodem te raken, waarbij containers los kunnen raken. Maar bij de Baltic Tern is dat volgens Van Nieuwenhuizen niet gebeurd, omdat het een relatief klein schip is. Nederland stuurt schepen van die omvang wel een waarschuwing. De minister gaat er bij de Duitsers op aandringen dat ook te gaan doen.