Limburg wil uiterlijk 18 juni nieuw college van GS

Foto: ANP

De provincie Limburg streeft ernaar uiterlijk 18 juni een nieuw college van Gedeputeerde Staten (GS) te vormen. Dat blijkt uit een mededeling door de griffie van de provincie donderdagavond. Daarin wordt nader gepreciseerd welk tijdpad verkenner Onno Hoes moet gaan volgen bij het uitbrengen van advies aan de Staten. Hoes werd woensdag door de fractievoorzitters aangetrokken als verkenner.

Op 18 juni moet de provincie Limburg een nieuw college van gedeputeerde staten hebben, blijkt uit het tijdspad. Met die streefdatum voor ogen krijgt Hoes de opdracht om uiterlijk op 30 april advies uit te brengen aan de fractievoorzitters over de vorming van een stabiel bestuur. Voor die tijd moet Hoes met alle statenfracties gesproken hebben. De fractievoorzitters bepalen dan of dit verslag aan de Staten kan worden voorgelegd.

Er kan vervolgens een voorstel worden gedaan voor een tweede ronde , die tot een eindadvies moet leiden. Daarover buigen de fractievoorzitters zich uiterlijk 14 mei. Daarna kunnen de Staten beginnen met de formatie, om op 18 juni een nieuwe college te benoemen.

De fractievoorziters besloten eerder deze week tot de aanstelling van Hoes als verkenner. De VVD-er wordt geacht boven de partijen te staan en zal de komende dagen met alle fracties in de Staten gaan praten. Hoes moet gaan inventariseren hoe een nieuw bestuur gevormd kan worden dat breed draagvlak geniet binnen de Staten.

De provincie verkeert in een bestuurscrisis sinds het collectief aftreden van het voltallige College van Gedeputeerde Staten en gouverneur Theo Bovens. Hun vertrek volgde toen duidelijk werd dat de bestuurders het vertrouwen van de Staten in een integriteitskwestie verspeeld hadden. Die kwestie draaide om een oud-CDA-gedeputeerde, Herman Vrehen. Deze had volgens publicaties in NRC als directeur van een landschapsinstelling voor tonnen aan subsidies doorgesluisd naar eigen werk-bv’s. GS wisten ervan en deden niets, of maakten dat doorsluizen zelfs mogelijk, aldus NRC. Na de publicaties volgden verhitte debatten in de Staten en stapten de bestuurders op.

Demissionair minister Kajsa Ollongren (D66) stelde vervolgens Johan Remkes aan als waarnemend gouverneur. Hij moet de bestuurscultuur in Limburg aanpakken en waar mogelijk veranderen, en mee helpen aan de vorming van een nieuw dagelijks bestuur van de provincie.