Aantal cliënten jeugdzorg voor het eerst gedaald sinds 2015

Foto: ANP

Bijna een op de tien jongeren tot 23 jaar heeft vorig jaar een vorm van jeugdzorg gekregen. Het aantal jeugdzorgcliënten daalde voor het eerst sinds de decentralisatie naar de gemeenten in 2015. Dat komt naar voren uit voorlopige cijfers van het CBS. Het bureau heeft niet onderzocht of de daling door de coronacrisis komt, maar noemt dit “absoluut zeer voor de hand liggend”.

In 2020 kregen ruim 429.000 jongeren een of meer vormen van jeugdzorg, ruim 14.000 minder dan in 2019. De grootste daling is te zien bij de ambulante jeugdhulp, waarbij de cliënt thuis woont en hulp krijgt op de locatie van een zorgaanbieder. In 2019 kregen 291.500 jongeren deze vorm van jeugdzorg, in 2020 waren het er 276.500.

Het aantal jongeren op een gesloten afdeling of locatie van een jeugdhulpaanbieder daalde met bijna 20 procent ook flink, van 2.500 in 2019 naar 2.000 in 2020.

Het aantal jeugdzorgtrajecten waarmee werd begonnen lag in 2020 ruim 12 procent lager dan in 2019. “Vooral tijdens de eerste golf van de coronacrisis in april en mei zijn minder nieuwe trajecten gestart dan in dezelfde maanden van 2019”, aldus het CBS. Maar er werden ook minder hulptrajecten afgesloten.

In Midden-Limburg en Oost-Groningen zijn relatief veel jongeren met jeugdzorg. “Sociaaleconomische omstandigheden spelen hierbij een rol, maar ook beleidskeuzes die gemeenten maken bij de inrichting van de jeugdzorg”, zegt het CBS.