Verbazing in Kamer over inhouden coronasteun aan Sint-Maarten

Foto: ANP

Verschillende partijen hebben met verbazing gereageerd op het besluit van staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) om voorlopig geen extra coronasteun aan Sint-Maarten uit te betalen. De demissionair staatssecretaris houdt de steun in omdat het wanbestuur van het vliegveld van het eiland nog steeds niet is opgelost.

Knops spreekt van “een litanie aan teleurstellingen” in de samenwerking met Sint-Maarten. Het bestuur van het eiland, dat een onafhankelijk land is binnen het Koninkrijk, zou consequent afspraken niet nakomen. “Dat doet iets met het vertrouwen.”

Vanwege de grote schade die orkaan Irma in 2017 aanrichtte aan het vliegveld, wordt het nu gerenoveerd. Nederland heeft daar 550 miljoen euro beschikbaar voor gesteld en Schiphol helpt mee. Dat Schiphol die samenwerking wil stoppen vanwege het wanbestuur aldaar, is voor Knops een van de redenen om niet de 18 miljoen euro aan coronasteun uit te betalen.

Maar onder meer de ChristenUnie en de PvdA vragen zich af of dit wel legitiem is. Don Ceder (ChristenUnie) benadrukt dat de ministerraad al akkoord was gegaan met het steunpakket. Ook was het op orde brengen van het bestuur op het vliegveld geen voorwaarde voor de coronasteun. Ceder vindt dat de Nederlandse overheid zich ook aan de afspraken moet houden.

D66-Kamerlid Jorien Wuite vindt ook dat “de doelpalen worden verschoven” in de afspraken met Sint-Maarten. Attje Kuiken (Pvda) noemt de communicatie van de staatssecretaris hierover “niet goed”.

Knops noemt dat beeld van de verschuivende doelpalen “pertinent onjuist. Er is geen gebrek aan doelen, er is een gebrek aan resultaten.” Bovendien is het volgens hem niet zo dat de steun volledig wordt stopgezet, maar alleen gepauzeerd wordt. Wat het eiland moet doen om toch in aanmerking te komen voor de steun, kan Knops nu nog niet zeggen. Daarover praat het kabinet vrijdag tijdens een zogeheten Rijksministerraad. Bij dat overleg zitten ook de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Het besluit van Knops om de steun niet uit te keren, leidde twee weken geleden tot verontwaardiging op het eiland. De minister-president Silveria Jacobs noemde het “ongepast” en ze maakte zich zorgen over de toekomstige betrekkingen met Nederland. Volgens haar is de handelswijze van Knops in strijd met de regels van de Rijksministerraad.