CBS krijgt gegevens uit teststraten van de GGD voor onderzoek

Foto: ANP

Informatie uit de coronateststraten van de GGD’en wordt beschikbaar gesteld aan statistiekbureau CBS. Dat gaat op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid statistische analyses uitvoeren. Het ministerie wil zo “meer inzicht verkrijgen voor de bestrijding van de pandemie en de gevolgen voor specifieke groepen binnen de samenleving”. De overheid belooft dat de privacy van mensen gewaarborgd blijft.

Voor de analyses zal het CBS gebruikmaken van data over onder meer inkomen, onderwijsniveau, arbeidspositie en woonsituatie. “Zo wordt duidelijk welke groepen precies positief, negatief of niet getest zijn. Deze analyses kunnen mogelijk helpen sneller te identificeren welke groepen zich meer of minder laten testen, welke beroepen een hoger risico lopen of wat bijvoorbeeld de invloed is van woon- of werkomstandigheden om positief getest te worden”, aldus het ministerie.

Het departement verwacht dat dit kan bijdragen aan een meer gerichte bestrijding van het virus en mogelijk kan helpen bij volgende epidemie├źn. Zo kunnen ook de GGD’en, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Outbreak Management Team (OMT) hun voordeel ermee doen. Eind juni worden de eerste analyseresultaten verwacht. De statistieken worden altijd openbaargemaakt.

De privacy is volgens het ministerie geregeld via de zogeheten CBS-wet. Zo worden “de direct identificerende persoonskenmerken” bij het CBS verwijderd na binnenkomst van de data. Ook worden er persoonskenmerken versleuteld en “er wordt nauwlettend gekeken of resultaten niet herleidbaar zijn naar personen”.

Het ministerie bekijkt of het zinvol en wettelijk mogelijk is om ook andere data, zoals vaccinatiegegevens, beschikbaar te maken bij het CBS voor statistisch onderzoek.