Eerste vijf eilanden van Marker Wadden zijn klaar

Foto: ANP

De eerste vijf eilanden van de Marker Wadden in het Markermeer zijn klaar. Vijf jaar nadat de eerste onderwaterdammen werden aangelegd, is er een heel nieuw landschap ontstaan met slikken, kwelders, duinen en rietmoeras. De aanleg van de Marker Wadden is een wereldprimeur, aldus Natuurmonumenten dinsdag. Het gebied is een van de grootste natuurherstelprojecten in West-Europa.

Het ging niet goed met de biodiversiteit in het Markermeer. Op de bodem van het meer lag een dikke laag slib die het bodemleven verstikte. Leefgebieden voor planten en dieren ontbraken. Samen met Rijkswaterstaat gaf Natuurmonumenten een aannemer opdracht om met zand en slib eilanden op te werpen in het meer. “Het is bijna onvoorstelbaar hoe nu een heel nieuw landschap uit het niets tot ontwikkeling is gekomen”, aldus Roel Posthoorn, een van de geestelijke vaders van de Marker Wadden en projectdirecteur van Natuurmonumenten.

De eilanden hebben natuurlijke oevers en ondieptes. Daarin ontwikkelen zich onderwaterdiertjes, algen, schelpdieren, insecten en planten. Vogels en vissen komen massaal op het voedselrijke gebied af. Zo is er voor het eerst sinds 1958 een lachstern geboren.

De Marker Wadden maken deel uit van Nationaal Park Nieuw Land bij Flevoland. Dagjesmensen kunnen het hoofdeiland per veerboot bezoeken. De andere eilanden blijven ongerept en onbewoond. Wegens het succes van het waddengebied is begin dit jaar besloten dat er nog twee eilanden worden aangelegd. Ook die worden gevormd uit slib, zand, veen en klei uit de bodem van het meer. De nieuwe eilanden moeten in 2023 klaar zijn.