Verkenners Noord-Brabant presenteren 11 juni bevindingen

Foto: ANP

De verkenners voor een nieuw provinciebestuur in Noord-Brabant hebben “open en constructief” gesproken met de vertegenwoordigers van de Brabantse statenfracties, zeggen Marja van Bijsterveldt en Emile Roemer. Zij verwachten 11 juni hun bevindingen te presenteren over welke mogelijke samenwerkingsvormen er zijn voor een nieuw provinciebestuur.

De verkenners houden deze en volgende week nog verdiepende gesprekken.

In Noord-Brabant zeiden VVD, CDA en Lokaal Brabant het vertrouwen in de samenwerking met Forum voor Democratie en een deel van Groep Rutjens op, waarna er geen meerderheid meer was in Provinciale Staten. De zoektocht van de verkenners naar een nieuw “stabiel en slagvaardig provinciebestuur” ging 26 mei van start.