Frame-van-de-week: De meerderheid

Foto: Maarten Wolterink

De overheden over de hele wereld halen de laatste tijd de vreemdste middelen uit de schoenendoos om mensen over te halen zichzelf en hun kinderen te laten vaccineren. Inmiddels is het niveau gedaald tot het blamen en shamen van degene die liever even afwachten. Door de polarisatie die dat veroorzaakt kun je er niet openlijk voor uitkomen als je je oproep voor de prik hebt genegeerd. Je zou echter zomaar in de meerderheid kunnen zijn. In de UK waar het zo goed zou gaan, is slechts 15% van de bevolking volledig gevaccineerd en komt van degenen die de eerste prik hebben gehad 70% nog niet opdagen voor de tweede prik. Daarnaast zijn er in Londen wekelijks demonstraties geweest met honderdduizenden mensen, maar die zie je alleen in filmpjes op sociale media tot ze zijn verwijderd door diezelfde media. Ook in EU landen is de vaccinatiegraad laag en worden er wereldwijd identieke campagnes gevoerd om mensen over te halen toch een vaccin te nemen. Wat is er aan de hand?

Even een hypothese

Als framing specialist denk ik dat de Spindoctors niet meer weten wat ze er mee aan moeten. De geloofwaardigheid van de Engelse Hugo de Jonge, Matt Hancock, en de Amerikaanse Fauci liggen teveel onder druk.  Matt blijkt 75% aandeelhouder te zijn in een Bio Farmaceutisch bedrijf en Boris Johnson appt dat hij Matt “verdomd hopeloos” vindt. Fauci ligt in Amerika onder vuur omdat hij heeft verzwegen dat hij het Wuhan lab heeft gefinancierd voor het experimenteren met Covid. Tevens blijkt hij de theorie dat het virus uit het lab ontsnapt zou kunnen zijn actief onder het tapijt te hebben geveegd. Dat alles dringt inmiddels door tot de massa. Het lukt de spindokters niet goed meer om het uit de Main Stream Media te houden en daar waar dat nog wel lukt, werkt het averechts. De massa vertrouwt steeds minder de gewone media nu er door de media feiten blijken te zijn achtergehouden en worden gehouden. Zo is het inmiddels bij het volk allang algemeen bekend dat de IFR (Infection Fatalaty Rate) al twee jaar onder de 0,23 blijkt te liggen en nooit de verwachte 3% van de definitie van een pandemie heeft bereikt. Het is dan niet goed voor de geloofwaardigheid van de media en de politiek dat er wordt gezwegen over dat feit.

Nu de communicatie zich verplaatst van motivatie naar een meer dwingend karakter, haken misschien juist meer mensen af. Ook het effect van het Stockholmsyndroom lijkt te verzwakken. Waar we eerst blij waren dat we onze vrijheden stukje bij beetje terugkregen van degene die onze vrijheden hadden afgenomen, beginnen we ons nu af te vragen of het de machthebbers niet in hun bol geslagen is. Waar het eerst nog volksvertegenwoordigers waren die ons dienden, acteren ze steeds meer als machthebbers die hebben ontdekt hoe goed het voelt dat het volk precies doet wat ze zeggen. Het Stockholmsyndroom is echter hardnekkig.

Sociale druk heeft echter ook een effect. Zo blijven de meeste mensen het mondkapje dragen, ondanks het feit dat er alleen bewijzen zijn dat mondkapjes niet werken en hooguit invloed hebben op het gedrag,. Dat je je niet laat vaccineren ziet niemand aan de buitenkant, maar als je geen mondkapje draagt ziet natuurlijk iedereen dat. We komen niet graag uit voor onze mening als die misschien afwijkt, omdat we liever geen discussie aangaan. Uit onderzoek is gebleken dat 80 tot 95% van de bevolking liever de harmonie bewaart en in mindere mate assertief is. De anonimiteit van het (niet)vaccineren zorgt nu dat we nog zelf durven te kiezen het wel of niet te doen en daarmee zou je de lage vaccinatiegraad kunnen verklaren. Als we dit jaar niet per se op vakantie hoeven wachten we tot reizen misschien weer gewoon vrij gegeven wordt. Echter om de laatste vrijheid die de medische integriteit ons biedt ook weg te nemen, is men nu wereldwijd overgestapt op het invoeren van een app waarmee je die medische anonimiteit ook inlevert. Als we nu een mondkapje dragen omdat we de discussie niet aan willen gaan, nemen we straks dan nog wel op vrijwillige basis een vaccin? Immers het is straks op onze app te zien. Misschien moeten we tegen onze vrienden zeggen dat we niet mee kunnen omdat we niet de juiste QR code hebben. Moeten we dus toch die discussie aan, de harmonie doorbreken en assertief voor onze keuze gaan staan?

De spindoktors zijn inmiddels de weg kwijt en daarmee is de communicatie tot een kinderlijk niveau gedaald. In de wetenschap van de Transactionele Analyse zouden we zeggen dat we in een Ouder-Kind communicatie zijn beland waarbij wij ons als kind laten aanspreken en de politici de ouderrol aannemen. Het blijkt echter volgens diezelfde analyse psychopathische vormen aan te nemen die je vaker ziet als mensen teveel macht krijgen; tegenover een psychopaat staat een prooi. Wij zijn de prooien die ze opjagen tot wij opgeven. We zijn echter volwassen en kunnen uiteindelijk zelf heel goed redeneren op basis van eigen onderzoek en dat dringt langzaam maar zeker tot ons door. Laten we bij ons gevoel blijven, de intimidatie negeren en uit durven spreken wat onze mening is zonder de ander te willen overtuigen. Of we nu willen vaccineren of niet, laten we alleen uit vrije wil beslissen in de vrijheid die onze grondrechten ons geven. De grondrechten zijn van ons en die mogen we ons nooit laten afnemen.