Verhoren raadsenquête over afvalverwerker AEB begonnen

Foto: ANP

Oud-wethouder Hester Maij van Amsterdam heeft maandag het spits afgebeten in de verhoren voor de raadsenquête over afvalverwerker AEB. Ze zei dat er in haar tijd veel vertrouwen was in het bedrijf. “We waren er heel trots op. Het was vooruitstrevend, had de laagste tarieven voor de verwerking van afval, was heel innovatief en concurrerend ten opzichte van andere bedrijven in Nederland.”

In de raadsenquête probeert een commissie van raadsleden te achterhalen hoe de financiële en operationele problemen bij het afvalbedrijf konden ontstaan. In 2019 moesten bij AEB vier van de zes verbrandingsovens worden stilgelegd. Door achterstallig onderhoud en problemen tussen personeel en management kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Daardoor vielen inkomsten weg en moest het bedrijf hoge kosten maken voor afvalverwerking elders. Verschillende keren sprong de gemeente bij met aanzienlijke financiële injecties.

Maij was van 2002 tot 2006 CDA-wethouder met als portefeuilles milieu, openbare ruimte en groen, sport, recreatie en bedrijven. In haar periode werd naast de afvalenergiecentrale, die in 1993 in gebruik werd genomen, een hoogrendementscentrale gebouwd. Die was in 2007 klaar en werd meteen geconfronteerd met forse aanloopproblemen door een breuk in de as van de generator. Tijdens de bouw was sprake van enkele tegenvallers in de planning en op financieel vlak. Maij verklaarde dat ze de gemeenteraad hierover altijd goed heeft geïnformeerd. Ook noemde ze de toenmalige directeur “sterk” en iemand met “vergezichten”.

Behalve Maij worden de komende twee weken ook oud-wethouder Udo Kock (deelnemingen), oud-wethouder Sharon Dijksma (verkeer en vervoer), wethouder Victor Everhardt (deelnemingen) en wethouder Marieke van Doorninck (ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid) ondervraagd. Verder worden meerdere oud-directeuren van AEB en burgemeester Femke Halsema gehoord.

Eerder zijn al onderzoeken gedaan naar de gang van zaken bij AEB, maar daarbij konden getuigen niet onder ede worden gehoord. Dat kan wel bij een raadsenquête, die kan worden gezien als de lokale variant van de parlementaire enquête. Het is het belangrijkste instrument dat de gemeenteraad kan inzetten bij het uitoefenen van zijn controlerende taak.

De verhoren moeten antwoorden opleveren op vragen over de rol van het stadsbestuur, van de raad zelf en van de ambtelijke organisatie als het gaat om bijvoorbeeld toezicht op en controle bij AEB. De commissie verwacht eind september met conclusies en aanbevelingen naar buiten te kunnen komen.