Zieke medewerker kost werkgever al snel 250 euro per dag

Foto: Unsplash.com

Het ziekteverzuim onder medewerkers van bedrijven en de overheid was 4,9 procent in het vierde kwartaal van 2020. De laatste keer dat het ziekteverzuim in het vierde kwartaal hoger was, was in 2002, aldus cijfers van het CBS. De eerste drie maanden van 2020 lag het ziekteverzuim op 5,2 procent, historisch hoog. Een zieke medewerker kost een werkgever al snel 250 euro per dag. Voor mkb’ers is een verzuimverzekering een goede oplossing, om zich zo te beschermen tegen deze torenhoge kosten.

Burn-out en langdurige klachten door het coronavirus

De coronacrisis loopt op haar einde en Nederland gaat steeds meer versoepelen. Voor veel mkb-ondernemers is dit het moment om weer wat meer naar de toekomst te kunnen kijken. Dit betekent ook dat er gekeken mag worden naar wat er nodig is om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te beschermen. Er zijn medewerkers die lang hebben thuisgewerkt. Veel mensen hebben daardoor spanning en stress ervaren in het afgelopen anderhalf jaar. Een burn-out komt nog steeds vaker voor en de kans is groot dat het aantal mensen met fysieke en mentale klachten in de toekomst alleen maar zal toenemen. Daarnaast kunnen medewerkers langdurig klachten overhouden na een coronabesmetting en hierdoor uitvallen.

De toekomst is nog onzeker en die onzekerheid brengt mogelijk ook gezondheidsklachten met zich mee. Door langdurig thuiswerken vervaagt de grens tussen werk en privé. Hierdoor kunnen stress en spanning ontstaan, waardoor iemand langdurig kan uitvallen. Langdurig verzuim kan voor enorme kosten zorgen. Het gaat hierbij niet alleen om de loonkosten, maar ook om de kosten voor een eventuele extra vervangende kracht. Soms kan een collega bijspringen, maar het is ook niet de bedoeling dat andere medewerkers overbelast raken. Een medewerker die langdurig uitvalt, heeft ook impact op de productie.

Verzuimverzekering

Uitval van personeel door stress kost werkgevers miljarden en de verwachting is dat deze kosten niet zullen dalen. Daarom is het belangrijk om als werkgever hierop voorbereid te zijn. Zo is het mogelijk om als ondernemer te kiezen voor een verzuimverzekering, eventueel uitgebreid met arbodienstverlenging. Dit betekent dat een zieke medewerker wordt begeleid om ervoor te zorgen dat hij of zij snel en gezond terugkeert op de werkvloer. Met een verzuimverzekering ben je als werkgever verzekerd van loondoorbetaling bij ziekte van je medewerker.

Er zijn een aantal zaken waar je als ondernemer op moet letten bij het afsluiten van een verzuimverzekering. Zo is het belangrijk om te weten welke risico’s je zelf wilt of kunt dragen. Welk deel van de loondoorbetaling bij ziekte wil je afdekken en wil je ook werkgeverslasten meeverzekeren? Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie. Misschien vergelijk je verzekeringen op basis van de prijs. Het is goed om te kijken wat je voor een bepaalde prijs krijgt en om ook verschillende verzuimverzekeringen met elkaar te vergelijken. Kijk bijvoorbeeld of de verzekering de re-integratiekosten vergoedt en wat gebeurt er met de premie als ik een keer een ziektegeval heb? Op die manier krijg je een beter beeld van de dienstverlening en welke voor- en nadelen er zijn.

Goed zorgen voor medewerkers

Medewerkers zijn het meest kostbare onderdeel van een onderneming. Mensen worden ziek, als werkgever is het belangrijk om goed te zorgen voor je medewerkers. Het afsluiten van een verzuimverzekering bij Sazas kan veel zorgen wegnemen. Maar een werkomgeving waar medewerkers op een gezonde en ondersteunende manier hun werk kunnen doen, is ook heel belangrijk bij het voorkomen en verminderen van verzuim. Het belangrijkste is om met elkaar in gesprek te blijven en ervoor te zorgen dat fysieke en mentale klachten in een vroeg stadium gesignaleerd worden.