Frame-van-de-week: Tegenstanders

Foto: Maarten Wolterink

Ben je tegenstander of ben je vóór iets anders? Deze week viel me weer eens op dat de berichtgeving de laatste jaren steeds eenzijdiger wordt. Er is bijna geen nuance meer en polarisatie viert hoogtij. Iedereen die een andere mening heeft, is meteen een tegenstander. Alles lijkt zwart-wit geworden. Ben je niet voor, dan ben je tegen. If you’r not with us you’r against us. Maar is het eigenlijk wel zo dat iemand die niet zoveel ziet in de oplossing ook een tegenstander is? Wat als diegene wel met een andere oplossing komt? Als je het niet eens bent met de oplossing kan het best zo zijn dat je wel vóór hetzelfde doel bent. Laten we daar eens vanuit gaan.

Stel, je bent geen voorstander van de CO2 maatregelen. Gelooft dat een CO2 taks alleen de burger zal raken. Misschien zelfs met wetenschap komt dat CO2 niet tot opwarming van de aarde leidt en de CO2 en temperatuur schommelingen er al eeuwen zijn. Of je bent ervan overtuigd dat wij als mens er geen invloed op hebben, ben je dan tegen een schoner milieu? Misschien ben je wel heel erg begaan met de natuur en walg je ook van de dikke rookwolken uit de schoorstenen van de hoogovens. Wil je ook dat er meer groen komt. Het doel om schone lucht in te kunnen blijven ademen en om met zijn allen met meer respect voor de natuur te leven is misschien wel gelijk, maar de oplossing anders. Zouden er echt tegenstanders van een schoner milieu zijn?

We zijn allemaal corona moe, maar als we naar dit fenomeen van voor óf tegen, polarisatie, kijken is het wel interessant. Er zijn veel mensen, ook wetenschappers, die zich afvragen of de maatregelen wel de juiste zijn. Ze hebben echter direct het stempel van tegenstander gekregen, zelfs virusontkenner genoemd of ze werden meteen in de wappie hoek gezet. Als men het vaccin geen oplossing vindt is men meteen een anti-vaxxer, ook al heeft diegene allerlei andere vaccins genomen. De meesten zijn echter helemaal geen virusontkenner of anti-vaxxer. Ze hebben misschien vraagtekens bij de commerciële processen en belangen. Trekken andere conclusies uit dezelfde cijfers. Ze komen met andere oplossingen. Maar ze zijn niet vóór meer sterfgevallen, overbezetting van IC’s en meer besmettingen. Ze hebben hetzelfde doel, maar willen dat met andere maatregelen bereiken. Alle maatregelen die nu zijn genomen, zijn experimenteel. Je zou dus ook kunnen zeggen dat je bij een eventuele volgende golf net zo goed kunt experimenteren met de oplossingen waar zij voor staan. Wellicht leiden die wel tot veel minder nevenschade.

Waarom denken we als het doel hetzelfde is dan toch in voorstanders en tegenstanders? Het is maar net welke overtuigingen je hebt. Overtuigingen zijn ontstaan door invloed van buitenaf of als je de tijd neemt om je bewuste brein te gebruiken en zelf onderzoek te doen, op basis van je eigen beredenering.
Zo is er van buitenaf de overtuiging ingegeven dat er mensen tegen het beleid zijn. Ook bij die groep mensen zelf is daardoor het gevoel ontstaan dat ze tegen iets zijn en zich moeten verantwoorden. Polarisatie is een van de gevaarlijkste framing technieken in de wereld. Het leidt nooit tot iets goeds. We moeten daar dus veel waakzamer voor zijn en het als alarmsignaal zien.

Als je even een beetje afstand neemt, besef je dat ze niet tegen zijn, maar vóór iets anders. Ze hebben een ander beleid voor ogen, met andere oplossingen voor de uitdagingen die er zijn.
Laten we open staan voor die andere visie en als je die andere visie hebt, toon die dan zonder je als tegenstander te laten profileren. Dan kunnen we gewoon weer naar elkaar luisteren en komen we alleen maar tot betere oplossingen waarmee we het gezamenlijke doel bereiken. Tegenstanders zijn dan weer medestanders met andere oplossingen.

Er leiden meerdere wegen naar Rome.