‘Rijk moet stoppen met vergunningen die Waddenzee schaden’

Foto: ANP

Het Rijk moet niet langer vergunningen afgeven voor economische activiteiten die de Waddenzee aantasten. Het is tegenstrijdig dat de provincies die aan de Waddenzee grenzen hun best doen om externe bedreigingen voor het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee te verminderen, terwijl het Rijk tegelijkertijd vergunningen afgeeft die dergelijke bedreigingen mogelijk maken.

Dat is de strekking van een motie van GroenLinks die een meerderheid van Provinciale Staten van Noord-Holland, Friesland en Groningen heeft aangenomen. Onlangs bleek dat de provincies niet genoeg resultaat boeken bij het verminderen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdommen van het Waddengebied. Terwijl de provincies juist het Waddenfonds in stand houden, dat is opgericht om de duurzaamheid en de natuur in de Waddenzee te bewaken.

De provinciebestuurders zijn zeer kritisch over vergunningen die het Rijk heeft afgegeven voor het winnen van zout en aardgas onder de Waddenzee. Ook het gekozen tracĂ© voor kabels van windparken naar de vaste wal, dwars door Schiermonnikoog, is de provincies een doorn in het oog, net als toestemming voor het lozen van afvalwater vanaf een nog te bouwen booreiland. “De Waddenzee is een uniek natuurgebied dat we moeten koesteren. Juist de mensen in het gebied weten hoe dat moet”, menen de drie provincies.