Commissie: OM boekt vooruitgang in cultuurverandering

Foto: ANP

Het Openbaar Ministerie boekt vooruitgang bij het verbeteren van de bedrijfscultuur en het werkklimaat, gebaseerd op de aanbevelingen van de onderzoekscommissie-Fokkens. Volgens een zogeheten visitatiecommissie ligt het OM na forse problemen weer op koers, maar is er nog het nodige te doen. Zij heeft haar bevindingen maandag aan de top van het OM overhandigd, opgetekend in het rapport ‘Tijd maken voor transitie’.

“Gelet op alle gevoelige kwesties waar het OM de afgelopen jaren mee te maken heeft gehad, zijn wij blij dat uit het onderzoek is gebleken dat we op de goede weg zijn als het gaat om integriteit binnen het OM”, reageert Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal.

Niet eerder werd het OM doorgelicht door een visitatiecommissie. Het onderzoek omvatte onder meer een bezoek aan de zestien OM-onderdelen en een enquĂȘte onder de 5.491 medewerkers. Ruim de helft vulde deze in.

De commissie-Fokkens deed onderzoek naar onder meer het benoemingenbeleid en de integriteitsproblemen binnen het OM, dat de afgelopen jaren werd geplaagd door publiekelijk breed uitgemeten affaires. De meest in het oog springende daarvan was een liefdesrelatie tussen de hoofdofficieren van justitie Marc van Nimwegen en Marianne Bloos.

De visitatiecommissie heeft bij het OM “geen structurele integriteitsproblematiek” aangetroffen. Medewerkers beschrijven het werkklimaat over het algemeen als veilig en transparant. Maar de commissie stelt ook vast dat “het ingezette proces” nog niet af is – een cultuurverandering is “een kwetsbaar proces” en tussen de verschillende OM-onderdelen zitten momenteel nog grote verschillen.

In februari bepaalde de rechter dat de ontslagen hoofdofficier Van Nimwegen recht heeft op een schadevergoeding, omdat de commissie-Fokkens onzorgvuldig over hem heeft gerapporteerd. De rechter oordeelde dat Van Nimwegen daardoor “de verpersoonlijking is geworden van OM-brede cultuurproblemen in de omgang met integriteitsissues”. Van Nimwegen vecht zijn ontslag aan.