Bergkamp doet om 01.29 de lichten uit in de plenaire vergaderzaal

Foto: ANP

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft de lichten van de plenaire vergaderzaal om 01.29 uur uitgedaan en daarmee is het Kamergebouw voor minstens 5,5 jaar dicht. Kort daarvoor hamerde Bergkamp de laatste Kamerdag voor het zomerreces af, na stemmingen over moties die tot in de nacht duurden. De laatste motie aan bod was van Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en ging over het voorkomen van ziekte en sterfte onder bokjes. Na Bergkamps laatste hamerslag gaven Kamerleden elkaar een elleboogje of een boks, handen werden vanwege corona niet geschud.

Eerder op de avond sprak Bergkamp vrijwel alle Kamerleden toe in de Statenpassage, de centrale hal van het Kamergebouw. De voorzitter hoopt dat de verhuizing naar het vervangende Kamergebouw, het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken, “een frisse start” is voor de politiek. Bergkamp ziet er naar uit corona achter zich te laten en weer schoolklassen en publiek te kunnen ontvangen.

Ook wil ze Kamerleden een veilige werkomgeving geven, iets waar veel discussie over is na beschuldigingen aan het adres van PVV’er Dion Graus. Hij zou zich meermaals schuldig hebben gemaakt aan seksuele intimidatie en machtsmisbruik tegen PVV-medewerksters, onder wie zijn inmiddels ex-vrouw.

Nu start de veelbesproken renovatie van het Binnenhof, na lang politiek geruzie. Voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib wilde tijdens de renovatie aan het Binnenhof blijven, en gefaseerd verbouwen. Het kwam tot een politieke strijd met staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken). Door te verhuizen zou de renovatie eerder klaar zijn en bovendien goedkoper uitvallen. De komende 5,5 jaar zit de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag.

Enthousiasme over het betonnen pand uit de jaren ’80, bijgenaamd ‘De Apenrots’, is onder Kamerbewoners ver te zoeken. Toch zullen ze vanaf de tweede helft van augustus hun nieuwe werkplek daar innemen. Mocht de Kamer tijdens de zomer toch nog samenkomen voor debat, bijvoorbeeld over de coronacrisis, dan gebeurt dat in de Ridderzaal.