Maas gestremd voor alle scheepvaart tussen Ternaaien en Sambeek

Foto: ANP

De Maas tussen Ternaaien in het uiterste zuiden van Limburg en Sambeek in Noord-Limburg is vanaf donderdag 18.00 uur gestremd voor alle scheepvaart. Door het hoogwater staat er een sterke stroming en er zwerft veel drijfhout in het water. Dat maakt varen op de rivier gevaarlijk, aldus Rijkswaterstaat.

De markering van de vaargeul is ook niet overal goed zichtbaar volgens de dienst. Daarom moeten alle schippers de Maas voorlopig mijden.

De regiocoördinator voor Zuidoost-Nederland van branchevereniging voor de binnenvaart Koninklijke BLN-Schuttevaer laat weten begrip te hebben voor de stremming van de Maas vanwege de veiligheid. Hij zegt wel dat schippers meer tijd zouden moeten krijgen om een veilige aanlegplaats te zoeken. Volgens hem zullen schippers mogelijk moeite hebben om voor 18.00 uur van de Maas te komen.

De regiocoördinator zei eerder al dat door de sterk stijgende waterstand in het stroomgebied van de Maas de binnenvaart in Limburg stilgelegd zou kunnen worden, vanwege de sterke stroomsnelheden en het gevaar van drijvend afval en drijfhout. Ook kunnen de wind en golfslag van schepen schade veroorzaken aan dijken. Hij denkt dat het nog dagen kan duren voordat de waterstand voldoende is gezakt om het scheepsverkeer op de Maas te kunnen hervatten.