Column Wat Vindt Huib Daarvan?

Foto: Pexels.com

In de tweede wereldoorlog zaten de Amerikanen met een probleem; hun vliegtuigen kwamen terug vol kogelgaten, als ze überhaupt al terugkwamen van hun missies. Uiteindelijk presenteerde de legerleiding dit probleem aan de statisticus Abraham Wald, opgeklommen tot professor in Amerika maar Duitser van geboorte. Hij analyseerde de toestellen die wèl waren teruggekomen.

De militairen wilden de zware bepantsering aanbrengen op de plaatsen waar de meeste kogelgaten zaten. Kennelijk mikten de Duitsers en Japanners daar op. Nee, zei Wald, de minste kogelgaten zitten in de motoren en de brandstof systemen, die behoeven extra bepantsering. Dat de rest een vliegende gatenkaas is, is dus kennelijk minder belangrijk. De kogelgaten die ontbraken zaten in de vliegtuigen die niet terugkeerden, en aangezien het lastig vliegen is zonder motor, was dat de meest logische verklaring. Dit heldere inzicht heeft duizenden piloten het leven gered.

Helaas is niet iedere beleidsmaker zo helder als Wald en zijn problemen vaak complex. Om in de woorden van de Amerikaanse schrijver en kritische journalist H.L. Mencken te treden: voor elk complex probleem, is er een antwoord wat helder, simpel en fout is. De Nederlandse overheid heeft als antwoord op het corona virus een serie fouten gemaakt en staat op het punt om er nog veel meer te begaan. De eerste fout was de langdurige lockdown, waarover hieronder meer. De tweede fout was het mondkapje wat wetenschappelijk aantoonbaar zinloos is en ziekten in de hand werkt. De derde fout betreft het vaccineren met middelen waarvan de effecten op de langere termijn nog volstrekt onduidelijk zijn.

Dat hield niet op bij mensen met een hoog risico, neen, dat werd verder uitgerold naar volstrekt gezonde mensen, zwangeren en nu kinderen. De vierde cruciale fout is de onbegrijpelijke politieke keuze (dus zeker niet op medische gronden gebaseerd, noch op wetenschappelijke inzichten) om corona op dezelfde lijst te zetten als Ebola, de Pokken en Polio. Vreemd, nu we weten dat corona hetzelfde aantal slachtoffers maakt als een flinke griepgolf. Maar aangezien “lijst A” de overheid de volledige autoriteit verleent om elke maatregel erdoorheen te drukken als er ook maar een schijntje relatie zit tussen hun beleid en corona, is dat wel weer begrijpelijk. Elke demonstratie, club of mening die hen niet aanstaat kan verboden worden en zware boetes en celstraffen zijn dan het gevolg.

Enfin, eind juni 2021 verscheen er een keurige wetenschappelijke publicatie van het gerenommeerde Amerikaanse Nationale bureau voor Economische Research (NBER) over het effect van lockdowns. Als we een lockdown vergelijken met een zwaar gepantserd vliegtuig, dan kon het niet opstijgen. En een vliegtuig dat niet vliegt is eigenlijk een hele dure inefficiënte auto met luchtmotors. Drie en veertig landen waaronder Nederland, plus de Verenigde Staten werden beoordeeld op het effect van een lockdown op sterfte door corona, maar ook op economische gevolgen, kindermishandeling, uitgestelde zorg, drugsmisbruik, psychiatrische en psychologische effecten en vele andere sociale factoren. Het NBER schrijft in keurige taal een vernietigend rapport over lockdowns. Alleen al het economische effect betekent dat er miljoenen, ja zelfs miljarden levensjaren verloren gaan in de komende jaren. Iedereen jonger dan pak hem beet 60, gaat hier aan meebetalen. Persoonlijk vind ik het vreselijk om te moeten betalen aan iets, wat mij niks oplevert en in de komende jaren alleen nog maar meer kost.

Denk hieraan, als de overheid wegens een nieuwe variant die ongetwijfeld hetzelfde is als wéér een griep, opnieuw een lockdown instelt. Protesteren kan dan niet, zeker niet met corona op lijst A want dan bent u in ernstige overtreding. Met elke maatregel en elke wet die er het laatste jaar wordt ingevoerd, komen we dichterbij een situatie waarin de burger minder rechten heeft en de overheid in Naam van de Veiligheid en Volksgezondheid alles mag. En wat u mag is betalen voor uw eigen economische ondergang.

Leuker kunnen ze het niet maken, wel kwalijker.

Met enige regelmaat schrijft Huib Rutten een column voor Nieuws.nl. Hij is vader, huisarts en heel bezorgd.