Wij de Ouders gaat over tot dagvaarding Hugo de Jonge

Foto: ANP

Na de aansprakelijkstelling van de overheid en demissionair minister Hugo de Jonge persoonlijk door stichting Wij de Ouders, volgt nu ook een dagvaarding. Wij de Ouders, een collectief van duizenden ouders die zich zorgen maken over de gevolgen van de coronamaatregelen voor kinderen, verwijt Hugo de Jonge dat hij via onjuiste, misleidende informatie de Nederlandse kinderen aanspoort om zich tegen COVID-19 te laten ‘vaccineren’. Wij de Ouders is van mening dat hij zijn propagandacampagnes moet staken en de ouders en kinderen van Nederland eerlijk en volledig moet informeren.

Kwalijke uitspraken

In een tv-interview dat Hugo de Jonge gaf op 24 juni jl. stelde hij dat het COVID-19 ‘vaccin’ volkomen veilig en effectief zou zijn. “Dat weten wij” voegde hij letterlijk eraan toe. Ook zouden de kinderen door de injectie beter beschermd zijn tegen een vierde golf in het najaar.

Volgens Ed Kortekaas, voorzitter van Stichting Wij de Ouders, zijn dergelijke uitspraken kwalijk. “Door te stellen dat het veilig en effectief is, worden zowel kinderen als hun ouders op het verkeerde been gezet” stelt hij. “Op de website van het Lareb zijn er al 448 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. De meeste meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech, het mRNA-vaccin dat ook aan jongeren wordt aangeboden. Daarbij zijn er 1.287 meldingen met ernstige bijwerkingen. Over de lange termijn effecten kan nog niemand iets zeggen, aangezien de mRNA-technologie niet eerder is toegepast, het is een medisch experiment. Van het BioNTech/Pfizer vaccin is inmiddels bekend dat het een ontsteking van de hartspier kan veroorzaken. Waarom zou je in hemelsnaam dit risico willen nemen voor kinderen waarvoor het virus zelf vrijwel ongevaarlijk is?” vraagt Kortekaas zich af.

Geen open en eerlijke informatie

“De vraag is waarom ouders en kinderen hier niet open en eerlijk over geïnformeerd worden? Waarom worden de analyses en adviezen van vooraanstaande medici, virologen en wetenschappers die ernstige zorgen uitspreken over de toepassing van deze experimentele gentherapie, niet gedeeld met ouders en kinderen? Wij verwachten dat een minister van Volksgezondheid deze belangrijke informatie deelt in plaats van gladde verkooppraatjes te houden. De gezondheid en het welzijn van honderdduizenden kinderen is in het geding.”

Advocaat Niels Vanaken van Open Legal Advocaten sluit zich hierbij aan: “Het COVID-19 vaccin waarover Hugo de Jonge het heeft is slechts voorlopig goedgekeurd door het Europees Medicijn Agentschap. Voorafgaand is het vaccin in beperkte mate getest. Welke bijwerkingen optreden ontdekken wij pas op de langere termijn. Ook over de werkelijke effectiviteit van het vaccin valt nog weinig te zeggen. Onlangs gepubliceerd onderzoek in The Lancet laat zelfs zien dat de effectiviteit helemaal niet zo hoog is, maar vrij gering met een reductie van het absolute risico (ARR) door Pfizer/BioNTech van slechts 0,84%.

Gevolgen kinderen

Wat Daan van Deursen stoort is de rol die kinderen ongewild krijgen toebedeeld. Daan is initiatiefnemer van de juridische procedure. “Door uitlatingen als ‘je doet het voor een ander’ worden kinderen verantwoordelijk gemaakt voor iets waarvoor zij helemaal niet verantwoordelijk zijn: de gezondheid van volwassenen. Zeker gezien hun jonge leeftijd, moet je erg voorzichtig zijn met dit soort boodschappen. Parentificatie kan op latere leeftijd serieuze psychische problemen tot gevolg hebben.”

Dagvaarding

De aansprakelijkstelling heeft nog niet tot een inhoudelijke reactie geleid. Het Ministerie van VWS heeft enkel aangegeven ‘mogelijk eind van de maand’ op de brief van mr. Vanaken te zullen reageren. Ed Kortekaas: “Het lijkt erop dat de kwestie niet echt serieus genomen wordt, terwijl de urgentie zeer hoog is. Op ons voorstel om in overleg te treden wordt niet ingegaan en ook weten we niet of Hugo de Jonge zijn propaganda staakt. Wij gaan dan ook over tot dagvaarding. In het belang van onze kinderen.”.

Steun ons!

Steun jij deze juridische actie en wil je bijdragen aan de juridische kosten? We kunnen jouw financiële steun goed gebruiken om samen de kosten van dit traject te dragen. Steun ons! Alleen dan kunnen we alle benodigde stappen blijven zetten.

Doneren doe je via deze link: https://www.bunq.me/StichtingWijdeouders

De kinderen kunnen je hulp goed gebruiken!