Er zijn wél essentiële stappen overgeslagen in proces coronavaccins

Foto: Pexels.com

Volgens het CBG zijn er “geen essentiële stappen overgeslagen” rond de coronavaccins. Wie in de productinformatie kijkt, ziet echter iets heel anders, merkt epidemioloog Dick Bijl op Overnu.

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde verscheen op 23 juli een artikel van Maas et al., Covid-19-vaccins: hoe zit het?. Dit artikel is geschreven door medewerkers van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), van de Radboud Universiteit Nijmegen en van het Leids Universitair Medisch Centrum. Mijn aandacht werd getrokken door een streamer: ‘In de ontwikkeling van vaccins zijn geen essentiële stappen overgeslagen.’ Deze zin staat zonder onderbouwing ook in de tekst van het artikel.

De onderbouwing van deze zeer belangrijke en mogelijk geruststellende bewering ontbreekt geheel en de reden is uiteraard dat deze onjuist is. Om dit te illustreren neem ik de lezer mee naar een aantal productinformaties van de geregistreerde coronavaccins. Dat zijn de teksten die fabrikanten in overleg met registratieautoriteiten opstellen nadat een handelsvergunning is verleend en ze hun product op de markt mogen brengen.

  • In de productinformatie van het Pfizer-vaccin lezen we in de paragraaf over het preklinisch veiligheidsonderzoek: ‘Er is geen onderzoek naar genotoxiciteit of carcinogeniciteit uitgevoerd’. Verder lezen we: ‘Er zijn geen gegevens van Comirnaty beschikbaar met betrekking tot de overdracht van het vaccin via de placenta of de uitscheiding in de moedermelk.’
  • In de productinformatie van het Moderna-vaccin lezen we: ‘Genotoxiciteitonderzoeken in vitro en in vivo zijn uitgevoerd met de nieuwe lipidencomponent SM-102 in het vaccin. Resultaten suggereren dat mogelijke toxiciteit voor mensen zeer laag is. Er is geen onderzoek naar carcinogeniciteit gedaan. Gegevens over overdracht van het Spikevax-vaccin via de placenta of moedermelk zijn niet beschikbaar.’
  • In de productinformatie van het AstraZeneca-vaccin lezen we: ‘Dieronderzoek naar reproductietoxiciteit werd niet voltooid. Het is niet bekend of Vaxzevria in de moedermelk wordt uitgescheiden. Er is geen onderzoek naar genotoxiciteit of carcinogeniciteit uitgevoerd. Dieronderzoek naar potentiële reproductie- en ontwikkelingstoxiciteit is nog niet afgerond.’
  • In de productinformatie van het Janssen-vaccin lezen we: ’Er is geen onderzoek gedaan naar het genotoxische of carcinogene effect van COVID-19 Vaccine Janssen. Er is beperkte ervaring met het gebruik van COVID-19 Vaccine Janssen bij zwangere vrouwen. Het is niet bekend of COVID-19 Vaccine Janssen in de moedermelk wordt uitgescheiden.’

Lees op OverNu de rest van het artikel, geschreven door Dick Bijl.