Duizend vissers gaan protesteren tegen windparken

Foto: ANP

Zo’n duizend vissers gaan protesteren tegen windmolenparken die beslag leggen op viswateren. In totaal varen zaterdag bijna zestig IJsselmeerkotters, garnalenkotters en Noordzeekotters over het IJsselmeer langs de Afsluitdijk naar Breezanddijk, waar Windpark Fryslân staat.

Ook protesteren veel Noordzeevissers op de Afsluitdijk, wier schepen vanwege hun diepte niet op het IJsselmeer kunnen varen. Tussen 9.00 uur en 10.00 uur zullen zo’n zevenhonderd vissers vanuit Den Oever en Hindeloopen richting het windpark varen “om daar hun ongenoegen te uiten”, aldus medeorganisator en visser Dirk Kraak.

Het grote windpark in het IJsselmeer, dat verboden gebied is geworden voor vissers, is als protestgebied gekozen. Dit park, dat nog niet geheel af is, is uitgekozen “om te laten zien hoe groot windparken zijn en hoeveel ruimte die innemen”. Want volgens Kraak komen hier duizenden molens te staan.

Verder staan er naar verwachting zo’n 250 vissers op de dijk. Volgens Kraak doen vooral jonge vissers met een eigen bedrijf mee, die vrezen voor hun toekomst. Want steeds meer visgebied verdwijnt door de parken, zegt hij, die naar verwachting steeds vaker gaan opduiken. Maar er is meer aan de hand, meent Kraak. “Er is nog zo weinig bekend over de effecten van die parken op het mariene milieu en dus ook de vissen. Daar zijn wij bezorgd over.”

Volgens de andere organisator, visser Martijn van den Berg, merken hij en zijn collega’s nu al dat de stroming van het water door de parken verandert en er minder vis gevangen wordt.

Een ander punt van onvrede is het feit dat garnalenschepen vanaf 2023 emissieloos moeten gaan varen. “Terwijl grote schepen dit niet hoeven te doen”, aldus Van den Berg.

Er heerst daarom veel onvrede onder vissers, zegt hij. “Iedereen is het zat.” Om 13.00 uur zal ‘de noodklok’ luiden op de dijk, een klok die normaal gesproken klinkt bij rampen.

Ook op de schepen zal het een en ander gebeuren, maar wat dat is wil Van den Berg niet zeggen. “Dat is onze surprise act.” Rond 14.00 uur is het protest afgelopen.