Zakelijke subsidieregeling voor CO2-reductie blijft populair, ondanks extreme rompslomp

Foto: Pixabay

Vanaf 5 oktober kunnen bedrijven weer een subsidie-aanvraag doen om te investeren in CO2-reductie. Deze subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om zonnepanelen te installeren. De regeling bleek in voorgaande jaren, ondanks de bureaucratie die ermee gemoeid is, erg populair te zijn. Er is daarom ook tijdens deze ronde weer maximaal 5 miljard euro beschikbaar.

De subsidieregeling, ook wel SDE++ genaamd, is de opvolger van de SDE+-regeling. SDE+ stimuleerde vooral de opwekking van duurzame energie. Bij SDE ‘plus plus’ ligt de nadruk meer op CO2-reductie.

Het geld kan nog steeds worden aangevraagd om te investeren in zonnepanelen en windmolens – dit levert immers indirect ook een CO2-reductie op. Maar daarnaast kan het nu ook worden aangevraagd voor andere projecten. Daarbij kan gedacht worden aan energiebesparende apparatuur of bijvoorbeeld het hergebruiken of opvangen van CO2-uitstoot.

Subsidie op basis van verwachtte CO2-reductie

De subsidie is een exploitatiesubsidie. Ofwel: de aanvrager wordt afgerekend op de daadwerkelijke CO2-reductie, niet op de investeringskosten. Voor ondernemers, instellingen en non-profitorganisaties is het een erg aantrekkelijke regeling, maar het aanvragen ervan kan wel aardig wat hoofdpijn opleveren. Een aanvrager moet behoorlijk wat bewijzen, wil de overheid erop vertrouwen dat het geld daadwerkelijk goed terecht komt.

Algemene voorwaarden SDE++

Voor alle technieken gelden de algemene voorwaarden. Zo moet de aanvrager zelf de productie-installatie in bedrijf nemen en exploiteren, en mag er per adres maximaal 1 aanvraag ingediend worden per productie-categorie. Dat geldt per openstellingsronde. Er moet een haalbaarheidsstudie bijgevoegd worden en alle vergunningen moeten in orde zijn. Ook mag er geen gebruik worden gemaakt van andere subsidies zoals de ‘Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) of de ‘Energie-investeringsaftrek (EIA)’ – tenzij de aanvrager in één van de uitzonderingscategorieën valt.

Tussen de 60 en 300 euro per ton CO2-reductie

Daarnaast maakt het uit hoeveel geld er per ton CO2-reductie wordt aangevraagd op welk moment. De SDE++ kan in 2021 worden aangevraagd tussen 5 oktober en 11 november, maar deze periode is opgedeeld in vier fasen. Elke fase kent een andere ‘subsidie-intensiteit’, waarmee gedoeld wordt op de maximale hoeveelheid euro’s die per ton CO2-reductie aangevraagd mag worden. Tussen 5 en 11 oktober is dit bijvoorbeeld 60 euro per ton. Tussen 8 november en 11 november is het 300 euro per ton.

Voorwaarden per categorie

Dat zijn de algemene voorwaarden. Daarnaast zijn er ook voorwaarden per categorie. Als de aanvrager bijvoorbeeld zonnepanelen wil gebruiken om de CO2-reductie te realiseren, moet de gebouwde installatie groter zijn dan 15.000 Wattpiek en de aansluiting groter dan 3*80 ampère.

Waarom dit soort extra voorwaarden worden gesteld terwijl er ook al gevraagd wordt om bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie met een exploitatieberekening, is helaas niet duidelijk. Bewijs dat het project waarschijnlijk zal opleveren wat de aanvrager denkt dat het op zal leveren is dan in principe al geleverd. Maar kennelijk is dat niet hard genoeg.

Externe hulp bij aanvraag

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan de volhouder vrijwel alle informatie vinden. Gezien de enorme berg papier- en uitzoekwerk die met de aanvraag gemoeid is, kiezen veel ondernemers er echter voor een externe partij in te schakelen die de aanvraag voor ze regelt.

Ondanks het gedoe, en de kosten die dat met zich meebrengt, is een aanvraag nog altijd lonend, zo blijkt wel. In voorgaande jaren was er sprake van een heuse run op de subsidie. In 2019 werd het maximumbedrag zelfs al binnen een dag aangevraagd. Hoe snel het dit keer gaat, is natuurlijk moeilijk te zeggen. Maar iedereen die zijn aanvraag indient nadat de 5 miljard al is toegekend, is helaas te laat. Ook als hij of zij aan alle voorwaarden voldoet.