Column: Wat Vindt Huib Daarvan?

Foto: Prive

Men heeft tegenwoordig overal recht op. Men is van mening dat er betaald moet worden voor individuele voorrechten, ten koste van anderen. En de overheid faciliteert al die voorrechten. En niet alleen voor (groepen) burgers, ook grote bedrijven weten de overheid te gebruiken – Pfizer heeft 50 miljard door Nederland gesluisd, de opbrengst van de vaccins – en daarover nul euro belasting betaald. Kennelijk hebben ze daar recht op.

En de overheid creëert al die voorrechten keurig, met de intentie de samenleving beter te maken. Zo is er subsidie voor Nederlandse en Zwitserse bedrijven, kennisinstellingen en publieke organisaties die willen innoveren op het gebied van gezondheid en zorg van kinderen. En subsidie voor Europese ondernemers en kennisinstellingen voor marktgerichte R&D in de telecommunicatie-industrie. En er bestaat een subsidie in de vorm van garantstelling voor financiers om risicodragende financieringen te verstrekken aan ondernemers – waarmee de overheid de rekening van risicovol ondernemen, bij de burger legt.

Iedereen heeft overal recht op

Men heeft recht op een bibliotheek, waardoor er in de gemeente waar ik opgroeide twee prachtige bibliotheken stonden – de vraag is wat dat kost en of dat niet anders georganiseerd kon worden. Maar waarschijnlijk vonden een aantal mensen dat ze daar recht op hadden. Het is een misvatting dat bibliotheken niet bestonden, als de overheid niet geld zou afnemen middels belastingen om ze te bouwen. Integendeel. Er waren ziekenhuizen, dijken, spoorwegen, wegen, kanalen – allemaal zonder overheid opgebouwd. We worden nu met de paplepel ingegoten dat de overheid de collectieve goederen wel moet leveren, anders doet niemand dat. Dat is onzin, nu rijden er lege bussen door het land, omdat de overheid zo intens inefficiënt is. Want iemand heeft recht op een busverbinding, ook al woont diegene in Pokkedorpveen. En ja, door rücksichtslos iedereen mee te laten betalen aan iedereen, heeft iedereen overal recht op. De overheid is zo goed in geld afpakken en weer uitdelen, dat het een zandtekort in de Sahara zou creëren als ze daar de baas zou spelen.

Om dat uitdelen nog een klein beetje te sponsoren, hebben ze extra belastingen ingevoerd, en iedereen betaalt dat alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Accijnzen op alcohol en brandstof bijvoorbeeld. BTW op alle producten, zelfs als je producten recycled en er al BTW over betaald is, mag je dat nog een keer doen. Hoezo groene cirkel economie bevorderend? En de mooiste verborgen belasting van allemaal, is de inflatie. Daar heeft u ook recht op, helaas. Voor de huidige generatie betekent het dat ze nauwelijks kunnen sparen, immers na tien jaar sparen is je koopkracht fors gedaald. De bezitters zien hun schulden verdampen, de werkende spaarders en ondernemers zien hun inspanningen niet leiden tot betere omstandigheden.

Het is precies deze eigenschap van de staat, die met de beste intenties voor de burgers in het achterhoofd, de vrije wil en ondernemerschap vermoord. Want de staat, of beter, De Staat is de enige die belangrijke beslissingen kan maken voor iedereen en is daar zo ontzettend incapabel en inefficiënt in, dat ze het geld harder kunnen uitgeven dan de centrale bank het kan bijdrukken. Wilt u de zaken eens vanuit een ander perspectief zien in vier minuten, dan is deze video goud waard: https://youtu.be/PGMQZEIXBMs

‘Those who want to ‘spread the wealth’, almost invariably seek to concentrate the power – Thomas Sowell

Met enige regelmaat schrijft Huib Rutten een column voor Nieuws.nl. Hij is vader, huisarts en heel bezorgd.