Meer IND’ers ingezet voor asielaanvragen Afghaanse evacués

Foto: ANP

Speciale teams van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaan de komende tijd de asielaanvragen van Afghaanse evacués behandelen, zoveel mogelijk op de legerkazernes waar zij nu worden opgevangen.

Eerder deze week werd al bekend dat een twintigtal IND-medewerkers naar de kazerne in Zoutkamp ging, om daar ter plekke asielaanvragen te behandelen. Inmiddels zijn de evacués die nu in Nederland zijn aangekomen over drie locaties verdeeld. Ook naar de kazernes in Zeist en Harskamp worden nu gespecialiseerde IND’ers gestuurd. Om hoeveel mensen het precies gaat kon een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid niet zeggen.

Onder de IND-teams zijn specialisten die de afgelopen jaren al de regeling voor Afghaanse tolken uitvoerden. Net als de tolken hebben de Afghanen die nu zijn geëvacueerd in principe recht op asiel, omdat zij door hun werkzaamheden voor Nederland gevaar lopen nu de Taliban de dienst uitmaken in Afghanistan.

De Koninklijke Marechaussee gaat over de identificatie en registratie van de evacués. De IND voert een screening uit met het oog op de nationale veiligheid.