RIVM komt met voorlopige cijfers behalen Urgenda-doel in 2020

Foto: ANP

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert vrijdag voorlopige cijfers over de uitstoot van broeikasgassen en andere luchtverontreinigende stoffen, zoals fijnstof en ammoniak, in 2020. De cijfers geven een voorlopig antwoord op de vraag of Nederland het Urgenda-doel heeft gehaald.

In 2015 besloot de rechter dat de uitstoot van broeikasgassen einde 2020 met minstens een kwart moest zijn verminderd ten opzichte van 1990. De zaak was aangespannen door milieuorganisatie Urgenda.

Eerder dit jaar werd al een eerste schatting gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM over de uitstoot in 2020. Volgens die berekeningen bleef de vermindering van de uitstoot in 2020 hangen op een daling van 24,5 procent ten opzichte van 1990.