In vijf regio’s gaat risiconiveau omhoog en in zes regio’s omlaag

Foto: ANP

Het aantal positieve coronatests en het aantal ziekenhuisopnames blijft over heel Nederland gezien redelijk gelijk, maar dat is niet evenredig verdeeld over het hele land. In de ene regio stijgen de cijfers, in het andere gebied dalen de aantallen juist. En dat is ook terug te zien in de risiconiveaus die de overheid woensdag weer vaststelt. In vijf regio’s gaat het risiconiveau waarschijnlijk omhoog, in zes regio’s gaat het juist omlaag.

Nederland telt vier risiconiveaus voor de corona-uitbraak. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Welke status de 25 veiligheidsregio’s krijgen, hangt af van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Het hoogste van de twee cijfers geeft de doorslag. Een regio met weinig positieve tests en veel ziekenhuisopnames, of andersom, krijgt een hoog risiconiveau.

Negen regio’s staan momenteel op zeer ernstig. Dit worden er woensdag vermoedelijk zes. Het aantal regio’s waar de situatie zorgelijk is, daalt waarschijnlijk van zeven naar zes. Daar staat tegenover dat het aantal regio’s met het label ‘ernstig’ lijkt te gaan stijgen van 9 naar 13. Risiconiveau waakzaam geldt sinds 13 juli nergens meer.

Drenthe maakt de grootste stap omlaag. De situatie daar is nu nog zeer ernstig, maar waarschijnlijk gaat de provincie in één keer twee stappen naar beneden, naar zorgelijk. Dat komt doordat het aantal ziekenhuisopnames er hard is gedaald. Gelderland-Zuid, Zaanstreek-Waterland en Gooi en Vechtstreek gaan waarschijnlijk van zeer ernstig naar ernstig. Groningen en Noord-Holland Noord lijken van ernstig naar zorgelijk over te stappen.

In vijf regio’s gaat het risiconiveau naar het zich laat aanzien juist omhoog. Twente staat nu nog op ernstig, maar komt waarschijnlijk uit op het hoogste niveau, zeer ernstig. IJsselland, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Zuid-Limburg gaan waarschijnlijk van zorgelijk naar ernstig.

In de rest van het land verandert er hoogstwaarschijnlijk niets. Flevoland, Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid staan ook de komende week vermoedelijk op zeer ernstig. In Friesland, Gelderland-Midden, Utrecht, Kennemerland, Hollands Midden en Zeeland blijft de situatie waarschijnlijk een week langer ernstig. In Noord- en Oost-Gelderland, Brabant-Zuidoost en Limburg-Noord lijkt de situatie ook na woensdag zorgelijk te zijn.

De risiconiveaus hebben voorlopig nog geen gevolgen voor de coronamaatregelen. Alle beperkingen gelden in het hele land en worden ook overal versoepeld als het kabinet daartoe besluit.