CDA en CU vinden Kamer onvoldoende geïnformeerd over Afghanistan

Foto: ANP

De Tweede Kamer is “onvoldoende geïnformeerd” door het kabinet over de ontwikkelingen in Afghanistan. Ook werd er tijdens de crisis te weinig regie genomen, verklaarden CDA’er Derk Boswijk en Don Ceder (ChristenUnie) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de evacuaties uit Afghanistan. Die waren nodig na de opmars van de Taliban in de hoofdstad Kabul en verliepen chaotisch.

Boswijk wees daarbij op schriftelijke Kamervragen die lang na de deadline werden beantwoord en kranten die informatie publiceerden die niet in kabinetsbrieven stond. “Dan ben je wel onvoldoende geïnformeerd”, concludeert Boswijk.

Ook vindt hij dat er vanuit het kabinet een gebrek aan leiding is geweest toen de crisis in Afghanistan naar een hoogtepunt ging. “Ons bekroop het gevoel dat we met z’n allen naar een ongeluk aan het kijken waren en waarbij iedereen er een beetje vanuit ging van: die gaat wel helpen en dat gebeurde uiteindelijk niet. Dus is er een gebrek aan regie geweest? Jazeker. Dat heb ik ook gezien.” Volgens hem zijn er fouten gemaakt op meerdere momenten. “Natuurlijk is er gefaald.”

Don Ceder van de ChristenUnie is eveneens kritisch over het optreden van het kabinet. Hij twijfelt of de moties van de Kamer voldoende zijn uitgevoerd en vindt hij net als zijn CDA-collega dat de Kamer onvoldoende is geïnformeerd. “Hoe kan dat, ook nadat wij een motie vorige keer aangenomen hebben gekregen dat de regering wat meer respect toont voor de parlementaire democratie en hoe zij met ons en informatieverstrekking omgaat.”

De Tweede Kamer klaagt al lang over de informatievoorziening door het kabinet. Kamerleden kunnen daardoor hun werk niet goed doen. Het kabinet heeft naar aanleiding van de toeslagenaffaire beloofd de Kamerleden beter te informeren.