Tienduizenden operaties ingepland, maar afschaling zorg dreigt

Foto: ANP

Ziekenhuizen hebben tienduizenden (inhaal)operaties ingepland, maar een grotere afschaling van de zorg dreigt opnieuw als de druk op de intensive care door coronazorg blijft toenemen. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Er is hier en daar al wel van enige afschaling sprake, maar veel daarvan ziet de autoriteit nog niet in de cijfers terug die van de ziekenhuizen binnenkomen.

Dertien ziekenhuizen kunnen niet alle planbare zorg geven door de combinatie van het toenemende aantal coronapatiënten, door inhaalzorg en door tekorten aan personeel. Vijf ziekenhuizen kunnen ook niet alle kritieke planbare zorg, die binnen zes weken moet plaatshebben, volgens hun eigen schema’s geven. Twee redden het zelfs niet altijd binnen die zes weken. Er is nu 9,4 procent van alle operatiekamers gesloten, mede omdat er niet genoeg personeel voor beschikbaar is.

Alle ziekenhuizen en klinieken zijn juist op dit moment druk met zorg die wegens corona was uitgesteld. Van 44 van de 73 ziekenhuizen is duidelijk wat ze nog extra moeten doen: ze willen de komende tijd naar schatting 61.000 operaties extra inplannen. Dit levert naar schatting bijna 2500 extra intensivecaredagen op, een hoeveelheid die te vergelijken is met het aantal dat 150 coronapatiënten samen opmaken. De NZa schat dat er in totaal, bij alle Nederlandse ziekenhuizen, maximaal 200.000 operaties meer dan normaal moeten uitgevoerd.

De nog in te halen operaties maken ook extra vervolgzorg nodig. “Uitgaande van de nog extra uit te voeren 200.000 operaties verwachten we dat circa 10.000 patiënten na hun ingreep enkele maanden fysiotherapie of andere paramedische zorg nodig hebben”, aldus de NZa. Ook de wijkverpleging krijgt met extra werk te maken, zo’n 8000 patiënten extra zullen er ongeveer een maand per persoon een beroep op doen.

Ook huisartsen hebben het druk, want ze behandelen ook coronapatiënten en mensen met geestelijke problemen die door wachtlijsten nog geen gespecialiseerde hulp kunnen krijgen, doen vaccinaties en staan mensen bij voor wie zorg is uitgesteld. Paramedici, zoals fysiotherapeuten, zijn extra druk door de zorgvraag van mensen die nog niet zijn verwezen voor een operatie aan heup of knie.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) wil dat de overheid maatregelen neemt om het aantal coronapatienten in de umc’s te verminderen, schrijft ze aan de Kamer. De federatie wil steun van het parlement. De umc’s en de ziekenhuizen presteren al lange tijd het maximale, zegt ze. “Het is niet realistisch om continu te vragen om de opschaling van (ic-) capaciteit. De grens is bereikt.” De Federatie wil ook “maximale ruimte” om Covid-patiënten naar het buitenland over te plaatsen.