PvdA wil regels voor indexatie pensioenen eerder versoepelen

Foto: ANP

De PvdA wil dat pensioenfondsen al volgend jaar ruimere mogelijkheden krijgen om de uitkeringen mee te laten stijgen met het algemene prijspeil. De wet die dat zou regelen is uitgesteld en wordt pas in 2023 van kracht. De sociaaldemocraten stellen nu voor de toekomstige regels voor indexatie van de pensioenen al wel te laten ingaan.

Het nieuwe pensioenstelsel moet er in de toekomst voor gaan zorgen dat pensioenfondsen sneller kunnen indexeren. Daar staat tegenover dat zij bij tegenvallers ook sneller moeten korten. Nu zijn de pensioenen bij de meeste fondsen al jaren niet meer verhoogd, mede door de historisch lage rente en de strikte regels waaraan zij zijn gebonden.

Het kabinet had met vakbonden en werkgevers afgesproken dat de nieuwe pensioenwet in 2022 in zou gaan. Vanaf dat moment zou al vanuit het nieuwe stelsel gekeken worden naar de financiële situatie van pensioenfondsen. Kort gezegd zouden die daardoor eerder kunnen indexeren.

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk vindt het “geen gewenste gang van zaken” dat voor veel gepensioneerden nu weer een streep dreigt te gaan door een pensioenverhoging, alleen omdat de wet vertraging heeft opgelopen. De verwachting was immers gewekt dat er volgend jaar in veel gevallen wél kon worden geïndexeerd.