Ruimere compensatie voor groep woningbezitters in Groningen

Foto: ANP

Het demissionaire kabinet komt Groningers tegemoet die in het verleden compensatie hebben gekregen voor de waardedaling van hun woning als gevolg van de gaswinning, maar die volgens een nieuwe regeling een hoger bedrag hadden kunnen krijgen. Daarvoor is 25 miljoen euro beschikbaar, meldt minister Stef Blok (Economische Zaken).

Een kleine 6000 mensen hebben voor de waardedaling van hun woning een schadevergoeding gekregen van de NAM, het bedrijf dat het Groningenveld exploiteert. Sinds vorig jaar de afhandeling van aardbevingsschade is overgenomen door het onafhankelijke Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), worden evenwel veel hogere vergoedingen uitgekeerd.

Blok heeft op verzoek van de Tweede Kamer experts naar de zaak laten kijken. Die hebben vastgesteld dat “geen sprake is geweest van onbillijkheden in juridische zin en de uitvoering van de regeling rechtmatig was”. Maar Blok constateert ook dat dit de zorgen bij de Kamer “niet heeft weggenomen”.

Daarom heeft het kabinet besloten om “bij hoge uitzondering vanwege de bijzondere situatie in Groningen” toch de portemonnee te trekken voor deze specifieke groep. Als na een individuele herbeoordeling blijkt dat zij van de NAM te weinig hebben gekregen, kunnen zij een tegemoetkoming krijgen.