Bergkamp grijpt in na beschuldigingen van landverraad door FVD’er

Foto: ANP

In de Tweede Kamer is opnieuw grote irritatie ontstaan over uitspraken van Gideon van Meijeren van Forum van Democratie. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp onderbrak Van Meijeren toen hij het gevoerde coronabeleid “misdadig” noemde. Volgens hem worden “onder valse voorwendselen willens en wetens grondrechten en vrijheden van burgers afgepakt” en sprak hij “een deel van de beleidsmakers, zowel vanuit het kabinet als in de Tweede Kamer” daarop aan.

Volgens Van Meijeren gaat het daarbij “niet om de minste misdrijven, maar om ambtsmisdrijven, wederrechtelijke vrijheidsberoving, landverraad, dood door schuld en in het ergste geval zelfs massamoord”. Hij deed zijn beschuldigingen tijdens het debat over de begroting van Justitie en Veiligheid.

Daarop ontnam Bergkamp het woord, vanwege de “grote woorden die gericht zijn aan het demissionaire kabinet maar ook aan mijn collega’s. Ik sta niet toe dat u mijn collega’s misdadig noemt en zelfs nog grotere woorden gebruikt. Hou daar rekening mee en gebruik die grote woorden niet.”

Ook partijen in de Kamer verzetten zich tegen de uitspraken van Van Meijeren. ChristenUnie-Kamerlid Miriam Bikker noemt het “de bijl aan de wortel van de democratie” als Kamerleden politieke tegenstanders uitmaken voor misdadiger. “Kap hiermee”, sprak Bikker Van Meijeren toe. D66-Kamerlid Joost Sneller vindt dat als Van Meijeren zijn beschuldigingen meent, hij aangifte moet doen zodat de rechter zich erover kan uitspreken. Kamerlid Pieter Omtzigt vroeg herhaaldelijk wie Van Meijeren beschuldigt en waarvan precies, maar namen of een onderbouwing van de beschuldiging gaf de FVD’er volgens Omtzigt niet.

PVV’er Gidi Markuszover nam het als enige op voor Van Meijeren en beschuldigde Bergkamp ervan het “debat te snoeren”, maar dat kwam hem op kritiek van andere partijen te staan. Onder meer de SP, Volt en de SGP steunden Bergkamp. SGP-leider Kees van der Staaij zei dat er altijd een “grijs gebied” is wat wel en niet kan in de Kamer, maar daarin is de Kamervoorzitter volgens hem de scheidsrechter. “Dank dat u dat doet”, zei hij tegen Bergkamp.

Eerder woensdag greep Bergkamp in toen Markuszower betoogde dat het kabinet voor een “tribunaal” moest verschijnen om “verantwoording af te leggen voor jullie misdadige opengrenzenbeleid”.

Een dag eerder verklaarde Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn al niet langer het woord “tribunaal” in de Eerste Kamer te willen horen. Volgens hem roept het woord associaties op met de Tweede Wereldoorlog en suggereert het “een eindafrekening”. Dat “treft mensen in het land zwaar”, aldus Bruijn. “Dat gaan we hier niet doen.”