Onderwijsbond: weinig draagvlak voor coronapas studenten

Foto: ANP

Er is weinig draagvlak voor een coronatoegangsbewijs voor studenten onder onderwijspersoneel in het mbo, hbo en wo, blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Zo’n 42 procent van de 3700 ondervraagden is tegen zo’n maatregel. Iets meer dan de helft is voor.

De meningen van voor- en tegenstanders lopen uiteen. Ze variëren van ‘door de invoering van een toegangsbewijs creëer je tweedeling in de maatschappij en de uitval van een grote groep studenten’ tot ‘ik ben er voorstander van om iedereen verplicht te laten vaccineren, en bij fraude een flinke straf toe te kennen’.

“Het is een grondwettelijk recht om je niet te laten vaccineren, het verplicht stellen van een coronatoegangsbewijs is daarmee in strijd. Tegelijkertijd is er een groot risico op besmetting, dus is de veiligheid van studenten en medewerkers in het geding”, zegt een van de ondervraagden.

Uit de enquête komt ook naar voren dat de meeste medewerkers vinden dat het in de praktijk niet haalbaar is om alle studenten op zo’n coronapas te controleren. Hogescholen en universiteiten lieten eerder al weten dat zo’n controle grote uitvoeringsproblemen op zou leveren.

“Er is weinig draagvlak voor het invoeren van een coronatoegangspas voor studenten in het mbo en hoger onderwijs”, concludeert AOb-voorzitter Tamar van Gelder.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het erg moeilijk zou zijn om studenten die niet gevaccineerd of getest zijn en dus niet naar school mogen komen, volwaardig alternatief onderwijs te bieden. Volgens de helft van de ondervraagden gaat dat niet lukken.