Onderwijs hoopt dat kabinet OMT-advies volgt en scholen openhoudt

Foto: ANP

De onderwijssector hoopt dat het kabinet zal beslissen de scholen open te houden, zoals het Outbreak Management Team (OMT) volgens ingewijden adviseert. De PO-Raad, die namens het basisonderwijs spreekt, roept het kabinet op het advies te volgen. “Tijdens eerdere schoolsluitingen hebben we gezien dat het voor kinderen ontzettend belangrijk is om samen met klasgenootjes naar school te gaan”, reageert voorzitter Freddy Weima. Ook de VO-Raad, die de middelbare scholen vertegenwoordigt, wil graag dat de scholen openblijven.

Weima zegt erbij dat scholen wel voor “ongekende uitdagingen staan door corona en het lerarentekort”. Veel docenten en leerlingen zitten thuis doordat ze ofwel besmet zijn, of in quarantaine moeten omdat ze contact hebben gehad met iemand die het virus heeft opgelopen. Door het lerarentekort is vaak geen vervanger te regelen.

Het openhouden van scholen is niet alleen belangrijk om leerachterstanden te voorkomen, zegt een woordvoerster van de PO-Raad. “Ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is het superbelangrijk.”

De Algemene Onderwijsbond (AOb) houdt ook het liefst de scholen open, maar vraagt zich wel af hoe werkbaar de situatie nog is gezien de grote problemen waar scholen nu al voor staan. “We willen het allemaal, maar het moet wel zo gezond mogelijk. De tijdbom blijft gewoon tikken”, reageert AOb-bestuurder Thijs Roovers. De bond hoopt dat het OMT zich ook uitspreekt over maatregelen om het onderwijs te helpen veilig open te blijven, zoals voorrang voor leraren bij een boosterprik, of het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen.

UNICEF roept het kabinet op zich “tot het uiterste in te spannen om de scholen open te houden”. De kinderrechtenorganisatie van de VN noemt sluiting van de scholen “de slechtst denkbare oplossing in deze coronacrisis”. Kinderen en jongeren betalen zo een “onevenredig hoge prijs”, vindt de organisatie.

“Gebruik kinderen niet als breekijzer”, aldus directeur Suzanne Laszlo van UNICEF Nederland in een verklaring. “In deze crisis zien we dat de belangen van kinderen en tieners terugkerend ondergeschikt worden gemaakt aan andere belangen, zonder een deugdelijke onderbouwing. Terwijl we bij de ondertekening van het VN-Kinderrechtenverdrag afspraken dat, ook in tijden van crisis, de belangen van kinderen vooropstaan.”