Lareb registreert meeste allergische reacties na eerste prik

Foto: ANP

De meeste allergische reacties zijn geregistreerd na de eerste coronavaccinatie. Bij de ruim 25 miljoen gegeven vaccinaties zijn er 348 meldingen geregistreerd van klachten die passen bij hevige allergische reacties of anafylaxie, meldt bijwerkingencentrum Lareb. Hiervan vond 80 procent plaats bij de eerste prik. Eén melding kwam tot nu toe voor na de derde prik.

Alle patiënten die last kregen van hevige allergische symptomen zijn behandeld en hersteld. De meeste van dit soort reacties kwamen voor bij vrouwen jonger dan 60 jaar. Bij de helft van de 348 meldingen vertoonden de gevaccineerden symptomen binnen 30 minuten na het krijgen van de prik.

Mensen die bij de eerste prik hevige reacties vertoonden, konden daarna onder toezicht in het ziekenhuis hun tweede prik ontvangen. Dit ging over het algemeen goed, meldde de Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) vorige maand al. Destijds zei de vereniging ook dat de soms heftige reactie na de eerste prik uiteindelijk geen allergie bleek te zijn, maar bijvoorbeeld een stressreactie.

Lareb zegt ook dat het mogelijk is dat mensen klachten hadden die passen bij hevige allergische reacties, zonder aantoonbare allergie. “Dat wil alleen niet zeggen dat deze reactie niet even heftig is als een allergische reactie”, aldus de woordvoerster. Daarnaast is het mogelijk dat er meer gevallen zijn geweest van allergische reacties, omdat niet alle gevallen bij het bijwerkingencentrum worden gemeld.

Dat de meeste meldingen die Lareb ontvangt, voorkomen na de eerste prik, is volgens de woordvoerster “niet gek”. “Het is mogelijk dat mensen die een reactie krijgen, deze meteen bij de eerste prik krijgen”, legt de woordvoerder uit. “Het is ook mogelijk dat mensen het bij de tweede prik minder melden.”

Van de 348 meldingen waren er 88 reacties die passen bij anafylaxie. Dat is een ernstige reactie waarbij een combinatie van klachten ontstaat, zoals roodheid, huiduitslag, zwelling van keel, mond of ogen, benauwdheid, lage bloeddruk of snellere hartslag.